Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Tre┼Ť─ç artyku┼éuPrzy zagospodarowaniu terenu pod budow─Ö jednym z pierwszych etap├│w jest badanie warunk├│w hydrogeologicznych. Kto prowadzi te badania, co powinno znale┼║─ç si─Ö w raporcie i gdzie b─Öd─ů wykorzystywane dane? Pr├│bowali┼Ťmy rzuci─ç ┼Ťwiat┼éo na typowe pytania dotycz─ůce badania struktury gleby pod przysz┼éym domem..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Kto prowadzi badania in┼╝ynierskie i geologiczne

Organizacja dokonuj─ůca eksperckiej oceny warunk├│w geologicznych musi spe┼énia─ç dwa wymagania. Pierwsza to dopuszczenie SRO do bada┼ä in┼╝ynierskich do prowadzenia tego rodzaju bada┼ä, druga to odpowiednia baza techniczna i intelektualna. A je┼Ťli z licencjonowaniem dzia┼éalno┼Ťci wszystko jest wzgl─Ödnie jasne, to posiadanie przez wykonawc─Ö specjalistycznych maszyn, urz─ůdze┼ä i personelu o specjalnych kwalifikacjach jest trudne do ustalenia „naocznie” przed zawarciem umowy. Wymagane obowi─ůzkowo:

  1. Sposoby mechanizacji wiercenia otwor├│w wiertniczych i pobierania pr├│bek.
  2. Sprz─Öt do transportu i przechowywania pr├│bek.
  3. Laboratorium badawcze z certyfikowanym sprz─Ötem i akredytowanym personelem.

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Pomini─Öcie jednego z tych punkt├│w mo┼╝e w znacznym stopniu zniekszta┼éci─ç wyniki badania lub sprawi─ç, ┼╝e stan─ů si─Ö one zupe┼énie nieistotne. Najpewniejszym sposobem identyfikacji prawdziwego wykonawcy bada┼ä geotechnicznych jest skorzystanie z do┼Ťwiadczenia poprzednich deweloper├│w, kt├│rzy podj─Öli korzystne decyzje techniczne na podstawie dost─Öpnych raport├│w geomorfologicznych..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

W kwestii wyboru wykonawcy bardzo wa┼╝ne jest, aby ten ostatni prowadzi┼é jawn─ů i przejrzyst─ů dzia┼éalno┼Ť─ç, a ka┼╝dy etap interakcji z klientem odbywa si─Ö na podstawie jasnego zadania technicznego i jest zapisany w dokumentacji kontraktowej.

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Jakie s─ů cele ankiety

Głównym zadaniem badań geotechnicznych jest zebranie danych o składzie i strukturze gruntu na placu budowy, a także o podstawowych zasadach współdziałania tego gruntu z konstrukcjami inżynieryjno-konstrukcyjnymi..

Geologia budowlana obejmuje trzy komponenty: badanie gruntu na gruncie, geodynamik─Ö w interakcji z obiektami in┼╝ynierskimi oraz statystyk─Ö regionaln─ů. Ta ostatnia pozwala uzyska─ç kompleksowe wyobra┼╝enie o zjawiskach geologicznych na wybranym obszarze, przewiduj─ůc rozw├│j sytuacji i wp┼éyw na ni─ů proces├│w zachodz─ůcych na terenach przyleg┼éych.

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Z czysto praktycznego punktu widzenia badania geologiczne s─ů potrzebne z trzech g┼é├│wnych powod├│w. Najcz─Östsz─ů jest potrzeba obliczenia konstrukcji i rodzaju fundamentu do dalszego sporz─ůdzenia projektu budowlanego. Zasadniczo wszystko sprowadza si─Ö do okre┼Ťlenia przydatno┼Ťci placu budowy, obliczenia no┼Ťno┼Ťci gruntu i charakterystyki jego zachowania w r├│┼╝nych okresach pogodowych.

Drugim celem badania jest okre┼Ťlenie mo┼╝liwo┼Ťci wysokiej jako┼Ťci planowania i tarasowania teren├│w o z┼éo┼╝onej rze┼║bie terenu. Ponadto raport zawiera wyniki bada┼ä nie tylko geomorfologicznych, ale tak┼╝e geodezyjnych. Wreszcie trzecim i najbardziej trywialnym celem jest odkrycie ju┼╝ istniej─ůcej komunikacji i struktur in┼╝ynieryjnych, aby znale┼║─ç spos├│b na budow─Ö bez krytycznego wp┼éywu na nie, tak┼╝e w przysz┼éo┼Ťci przez nast─Öpne dziesi─Öciolecia..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Procedura pracy

Dzia┼éania wykonawcy s─ů ┼éatwe do kontrolowania. Poniewa┼╝ badanie pr├│bek gleby zajmuje wi─Ökszo┼Ť─ç czasu, odwierty wierci si─Ö najpierw na miejscu. W zale┼╝no┼Ťci od ilo┼Ťci kondygnacji i masy budynku g┼é─Öboko┼Ť─ç ogrodzenia mo┼╝e wynosi─ç od 5 do 15 metr├│w. Wcze┼Ťniej wykonawca musi zasi─Ögn─ů─ç opinii o sk┼éadzie ska┼é osadowych na badanym obszarze i podj─ů─ç decyzj─Ö: na jakiej g┼é─Öboko┼Ťci bezpo┼Ťrednie oddzia┼éywanie obiekt├│w in┼╝ynierskich przestaje decydowa─ç o mi─ů┼╝szo┼Ťci badanego odcinka.

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Co najmniej cztery odwierty s─ů wiercone w skrajnych punktach obszaru z krokow─ů kontrol─ů wychodz─ůcego rdzenia i pobieraniem pr├│bek na ustalonych g┼é─Öboko┼Ťciach. Niemal natychmiast otwiera si─Ö obraz geomorfologii miejsca: na jakiej g┼é─Öboko┼Ťci s─ů warstwy r├│┼╝nych typ├│w, jakie jest ich nachylenie, mi─ů┼╝szo┼Ť─ç, czy w wykopie wyst─Öpuj─ů poziomy wodono┼Ťne, jaka jest ich grubo┼Ť─ç i zachowanie si─Ö w wodzie.

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Ponadto mo┼╝na wierci─ç studnie na czerwonych liniach przysz┼éego budynku. W┼éa┼Ťciwo┼Ťci otrzymanych pr├│bek jednoznacznie wskazuj─ů na no┼Ťno┼Ť─ç gruntu, jego plastyczno┼Ť─ç i nasycenie wod─ů. W ten spos├│b dane dotycz─ůce og├│lnej geomorfologii pomagaj─ů w organizacji planowania i odwadniania obszaru przylegaj─ůcego do budynku, a lokalne pr├│bki pomagaj─ů dok┼éadnie obliczy─ç rodzaj, konfiguracj─Ö i wytrzyma┼éo┼Ť─ç konstrukcyjn─ů fundamentu. Pomaga to unikn─ů─ç nadmiernego zu┼╝ycia materia┼é├│w i ostatecznie obni┼╝a bud┼╝et budowy..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

R├│wnolegle z pobieraniem pr├│bek gleby inna grupa specjalist├│w zbiera i podsumowuje zarchiwizowane dane o badaniach ju┼╝ przeprowadzonych na s─ůsiednich lub bliskich terenach. Uzyskane informacje s─ů analizowane do czasu zako┼äczenia pobierania i badania pr├│bek w laboratorium (7-10 dni), nast─Öpnie kierownik projektu przygotowuje (5-7 dni roboczych) ekspertyz─Ö z prognoz─ů rozwoju sytuacji geologicznej na ca┼éy okres eksploatacji budynku. Otrzymane dane s─ů przekazywane osobie lub organizacji, kt├│ra sporz─ůdza projekt budowlany.

Otrzymywanie danych specjalnych

W przypadku z┼éo┼╝onych projekt├│w budowlanych, zw┼éaszcza je┼Ťli s─ů one zlokalizowane na obszarach miejskich, mo┼╝e by─ç konieczne przeprowadzenie szeregu dodatkowych bada┼ä. Do najcz─Ö┼Ťciej wykonywanych zada┼ä nale┼╝y oznaczanie podziemnych linii energetycznych, lokalizacja miejskich system├│w in┼╝ynieryjnych, a niekiedy badania hydrogeologiczne w celu znalezienia odpowiedniego ┼║r├│d┼éa wody..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Metody bada┼ä pozostaj─ů takie same: pobieranie pr├│bek gleby i wsp├│┼épraca z miejskim wydzia┼éem architektonicznym w celu uzyskania informacji o po┼éo┼╝eniu obiekt├│w ukrytych pod ziemi─ů. Je┼Ťli konieczne jest oszacowanie wzajemnego wp┼éywu nowej konstrukcji na s─ůsiednie konstrukcje, mo┼╝na zbudowa─ç model komputerowy. Analiza danych zazwyczaj obejmuje prognoz─Ö na najbli┼╝sze 50 lub 70 lat, co wymaga skrupulatnych oblicze┼ä i wyj─ůtkowego profesjonalizmu. W takich przypadkach zaleca si─Ö osobisty kontakt z osob─ů odpowiedzialn─ů za projekt..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Czasami radykalna zmiana warunk├│w pogodowych w ci─ůgu roku wymaga kilkuetapowych prac polowych, w niekt├│rych przypadkach z wierceniem nowych odwiert├│w. Badana jest zmiana poziomu w├│d gruntowych, przemieszczanie si─Ö warstw, wizualnie szacowana jest dynamika falowania mrozu i ustalana jest rzeczywista g┼é─Öboko┼Ť─ç zamarzania. Sk┼éad chemiczny pr├│bek gleby i wody determinuje potencjalny stopie┼ä oddzia┼éywania korozyjnego na konstrukcje budowlane..

Stosowanie wynik├│w raportu

Gotowy raport z bada┼ä in┼╝ynieryjno-geologicznych zawiera kilka rozdzia┼é├│w. Pierwszy to zakres zada┼ä i dane wej┼Ťciowe – informacje uzyskane z map geologicznych, sprawozdania z bada┼ä na terenach s─ůsiednich, dane o g─Östo┼Ťci zabudowy i s─ůsiedztwie obiekt├│w specjalnych (wiadukty, wie┼╝owce, podziemne zbiorniki i tym podobne).

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Rozdzia┼é drugi i trzeci opisuj─ů odpowiednio warunki geologiczne i hydrogeologiczne obiektu. Danych do nich dostarcza prowadzenie dziennika pobierania pr├│bek podczas wiercenia otwor├│w, kt├│rych liczb─Ö i rozmieszczenie nale┼╝y wskaza─ç w raporcie. W rzeczywisto┼Ťci te dwa odcinki to nic innego jak podstawowe dane dotycz─ůce przekroju geomorfologicznego. Stanowi podstaw─Ö do projektowania fundament├│w, planowania terenu i niwelacji zboczy..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

W czwartej sekcji przedstawiono w┼éa┼Ťciwo┼Ťci fizyczne gleb: g─Östo┼Ť─ç, porowato┼Ť─ç, nasycenie wilgoci─ů, plastyczno┼Ť─ç, sk┼éad – tylko oko┼éo dw├│ch tuzin├│w wska┼║nik├│w, w tym wyniki test├│w mrozowych. Dane te s─ů wykorzystywane jako drugorz─Ödne przy wyborze hydroizolacji i ochrony termicznej fundament├│w, doborze warstwy ochronnej betonu i jej wodoprzepuszczalno┼Ťci..

Badania in┼╝ynieryjne i geologiczne w budownictwie

Ko┼äcowa cz─Ö┼Ť─ç raportu zawiera obja┼Ťnienia i zalecenia oraz wszystkie niezb─Ödne ilustracje: wykresy zmian parametr├│w gruntu w cyklu rocznym, plany, rysunki przekrojowe. Aby dane z raportu mog┼éy zosta─ç zaakceptowane przez organizacj─Ö zewn─Ötrzn─ů w celu opracowania projektu budowlanego, do wynik├│w ankiety do┼é─ůczane s─ů kopie certyfikatu SRO i kontakt├│w wykonawcy w celu dalszej interakcji z nim bez udzia┼éu klienta.

Oceń artykuł
Codzienne wskaz├│wki i instrukcje

Klikaj─ůc przycisk ÔÇ×Prze┼Ťlij komentarzÔÇŁ wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych i akceptuj─Ö polityk─Ö prywatno┼Ťci