Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Treść artykułuW tym artykule dowiesz się, jak uzyskać pozwolenie na prywatne mieszkanie bez wielu pułapek. Podkreślimy najważniejsze prawne aspekty procedury i udzielimy przydatnych porad.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Budowa domu prawie zawsze wiąże się z dużą ilością papierkowej roboty. Oprócz dokumentacji projektowej i pozwoleniowej dla wsparcia inżynieryjno-technicznego prawie zawsze wymagane jest pozwolenie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe – dokument nadający właścicielowi działki uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych, remontów generalnych lub przebudowy budynków.

Należy zauważyć, że rzadko sprawdza się posiadanie pozwolenia na indywidualne budownictwo mieszkaniowe, dlatego wielu je zaniedbuje. Jednak zgodnie z Kodeksem wykroczeń administracyjnych wysokość kary za nielegalną budowę budynków na terenie może wynieść około 7 tysięcy rubli. Możesz uniknąć kar administracyjnych, poświęcając nie więcej niż dwa tygodnie na rejestrację indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w samorządzie.

Gdy wymagane jest pozwolenie na budowę

Czy istnieje realna potrzeba formalnego dostępu do prac budowlanych lub remontowych? Zgodnie z art. 51 kodeksu urbanistycznego Federacji Rosyjskiej do kategorii obiektów wymagających pozwolenia na budownictwo mieszkaniowe indywidualne nie zalicza się:

 1. Budynki tymczasowe, nie kapitałowe i pomocnicze na gruncie.
 2. Budynki w trakcie remontu kosmetycznego.
 3. Budynki, w trakcie naprawy których podstawowy plan lokalu się nie zmienia, cechy konstrukcyjne i cechy zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo.
 4. Obiekty, których modernizacja nie prowadzi do przekroczenia założonych parametrów granicznych (linie czerwone).

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Jeżeli obiekt budowlany można zaklasyfikować jako garaż, łaźnię lub inny budynek gospodarczy, wybudowany bez uzyskania korzyści handlowych, nie jest wymagane pozwolenie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Zdarzają się przypadki, gdy do tej definicji doprowadzono pensjonaty i małe budynki, ale jeśli inwestycja jest na dużą skalę, nadal trzeba uzyskać pozwolenie.

Na jakie obiekty naprawdę możesz uzyskać pozwolenie?

Pozwolenie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe pozwala na budowę obiektów wyodrębnionych w przepisach urbanistycznych. Jeśli obiekt budowlany nie spełnia założonych wskaźników, należy uzyskać inny rodzaj zatwierdzenia – na przykład kapitalne pozwolenie na budowę.

Parametry obiektu (regulowane minimum)

Aby uzyskać pozwolenie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe, projektowany budynek musi spełniać szereg podstawowych wymagań dotyczących rozplanowania i rozplanowania pomieszczeń:

 • co najmniej jeden pokój dzienny (od 12 m2 do salonu i od 8 m2 do sypialni);
 • kuchnia (od 6 m2 lub od 8 m2, jeśli jest w nim zainstalowany kocioł grzewczy);
 • osobna łazienka (odpowiednio 1,5 m szerokości i 0,8 m szerokości na łazienkę i toaletę);
 • korytarze (od 0,85 m szerokości).

Główny budynek musi mieć co najmniej 2,7 metra wysokości. Budynek należy odsunąć 5 metrów od czerwonej linii ulic i 3 metry od wjazdu i granic sąsiednich działek. Budynek mieszkalny musi mieć pełne zaplecze inżynieryjno-techniczne: elektryfikację, wodociągi, kanalizację, wentylację i ogrzewanie.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Dokładniejsza klasyfikacja lokali podlegających przepisom urbanistycznym została opisana w rozdziale „Projekt budowlany” 55.13330.2011 SNiP. Jeżeli budynek częściowo nie odpowiada kategorii budynku mieszkalnego, procedura wydania pozwolenia na jego budowę może znacznie odbiegać od standardowej.

Działanie przepisów urbanistycznych

Ponadto budynek powinien odnosić się do planu zagospodarowania przestrzennego, którego wymiary i położenie są zawarte w ogólnej mapie zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie nie dotyczy obiektów budowanych na planach zagospodarowania przestrzennego, które mają związek terytorialny z pomnikami kultury, strefami górniczymi lub obszarami publicznymi.

Limit regulowany i rodzaje budynków

Zgodnie z terminologią określoną w Kodeksie Cywilnym Federacji Rosyjskiej do obiektów budownictwa mieszkaniowego indywidualnego należą budynki wolnostojące o liczbie kondygnacji nie większej niż trzy, przeznaczone do zamieszkania przez jedną rodzinę. Konstrukcja dołączonych obiektów i strychów jest określana przez wymagania dotyczące obiektu, do którego należą. W rzadkich przypadkach, gdy dołączone pomieszczenie nie wychodzi poza czerwone linie głównego budynku i nie narusza jego konstrukcji, pozwolenie nie jest wymagane. Kontrowersyjną kwestią jest budowa budynków jednorodzinnych: dworków i pensjonatów, kuchni letnich i domów wczasowych.

Ubieganie się o zezwolenie

Jeśli budynek w pełni odpowiada kategorii budownictwa mieszkaniowego, istnieje pełne przekonanie, że nie będzie komplikacji w procesie wydawania pozwolenia na budownictwo mieszkaniowe indywidualne.

Kontakt z władzami lokalnymi

Biurokratyczne opóźnienia zaczynają się od napisania wniosku do administracji miasta lub wsi. W zależności od terytorialnej lokalizacji obiektu, formularz wniosku może się różnić: odpowiedni formularz można uzyskać od władz lokalnych. Ogólnie struktura połączenia wygląda następująco:

Kierownik Administracji (status i nazwa osady)

(Pełne imię i nazwisko urzędnika)

od (nazwa wnioskodawcy)

mieszka (a) w ___________________

Paszport: Seria ___ Numer_______________________

Wydane przez _____________________ ___ (GG. MM. RRRR)

Telefon:_____________________________________

Proszę o wyrażenie zgody na prowadzenie indywidualnej zabudowy mieszkaniowej na działce położonej pod adresem: (pełny adres i przedmiot Federacji Rosyjskiej). Potwierdzam własność nieruchomości (tytuł dokumentu potwierdzającego własność). Do odwołania dołączona jest pełna lista towarzyszącej dokumentacji ustalona w części 7 art. 51 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej zgodnie z inwentarzem:

1. Uwierzytelniony odpis wniosku zatwierdzony przez (nazwa jednostki samorządu terytorialnego) i poświadczony przez (imię i nazwisko Kierownika Administracji).

2. Uwierzytelniony odpis (nazwa dokumentu potwierdzającego własność działki. Seria, numer, przez kogo i kiedy wydano.)

3. Zbiór dokumentacji projektowej i zatwierdzającej zawierający:

a) ____________________ (tytuł dokumentu nr 1)

b) ____________________ (tytuł dokumentu nr 2)

c) ____________________ (tytuł dokumentu nr 3) itp. (pamiętaj o podaniu numerów seryjnych dokumentów, dat sporządzenia, etapu opracowania).

(W razie potrzeby) Proszę o pozwolenie na przekroczenie maksymalnych parametrów budynku zgodnie z częścią 11 art. 48 Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej. Wartości, dla których przekroczone zostaną parametry graniczne, wskazane są w (nazwa dokumentu projektowego, co oznacza, że ​​wymiary konstrukcji wykraczają poza czerwone linie) (w razie potrzeby) Prosimy o podanie prawa do wykonywania prac (nazwa wykonawcy, seria i numer pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych). Załączam przykładową umowę o pracę zdefiniowaną przez (nazwa dokumentu założycielskiego) (nazwa organizacji zawierającej umowę). Proszę o ponowne rozpatrzenie przesłanego przeze mnie odwołania w ciągu 10 (dziesięciu) dni.

„____” __________ _____ podpis Nazwisko I.O.

Do wniosku sporządzonego w przewidzianej formie należy dołączyć szereg dokumentów:

 1. Uchwała wójta w sprawie udzielenia właścicielowi działki pod zabudowę mieszkaniową indywidualną oraz pozwolenia na budowę.
 2. Dokument potwierdzający prawo do budowy lub własności.
 3. Plan urbanistyczny miejsca.
 4. Pakiet dokumentacji projektowej (plan generalny, plan sytuacyjny lub ustawa o pełnym UGZU, paszport działki i projekt budynku mieszkalnego).
 5. Stanowisko eksperta dotyczące dostarczonej dokumentacji projektowej.
 6. Jeśli planujesz naruszyć ograniczające parametry konstrukcji – pozwolenie na przekroczenie ustalonych limitów.
 7. Jeżeli budowa realizowana jest metodą kontraktową – koncesja na prowadzenie robót budowlanych.

Po zebraniu wszystkich dokumentów i złożeniu wniosku rozpatruje się kompletność i zgodność dokumentacji towarzyszącej, po czym wniosek zostaje rozpatrzony pozytywnie lub budynek zostaje odrzucony, koniecznie z uzasadnieniem przyczyny odmowy. W porozumieniu z lokalnymi władzami możliwe jest wydawanie pozwoleń na poszczególne etapy budowy: roboty ziemne, posadowienie, wznoszenie murów i inne podobne.

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

Zgodnie z częścią 3 art. 49 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy indywidualnego budownictwa mieszkaniowego jest inicjatywą dewelopera. Oznacza to, że do budowy budynków mieszkalnych o nie więcej niż trzech kondygnacjach, przeznaczonych na mieszkanie jednej rodziny, nie jest wymagana dokumentacja projektowa i jej ekspertyza państwowa..

Uzyskanie pozwolenia i rejestracja robót budowlanych

Po otrzymaniu pozwolenia deweloper musi w ciągu dziesięciu dni przekazać władzom lokalnym dane dotyczące obiektu budowy: powierzchnię i wysokość, układ planu, liczbę kondygnacji, schemat podłączenia do mediów, rejestrując w ten sposób teren budowy.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu

Zezwolenie jest ważne przez dziesięć lat, ale można je odnowić, jeśli w momencie wygaśnięcia rozpoczęto już prace budowlane. W tym celu należy złożyć wniosek nie później niż sześćdziesiąt dni przed wygaśnięciem aktualnego pozwolenia na indywidualne budownictwo mieszkaniowe.

Ważne punkty

Struktura Kodeksu Planowania Przestrzennego wyraźnie wskazuje na następujące aspekty:

 1. Rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe trwa nie dłużej niż w ciągu 10 dni.
 2. Odmowa wydania zezwolenia jest możliwa tylko wtedy, gdy towarzysząca dokumentacja jest niekompletna lub niewiarygodna.
 3. Procedura uzyskania zezwolenia jest całkowicie bezpłatna.
 4. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego nie mają prawa żądać dodatkowej dokumentacji, poza tą przewidzianą w kodeksie.
 5. Zmieniając właściciela działki, zachowuje się prawo do budowy i okres ważności pozwolenia.

Jak widać, uzyskanie pozwolenia na indywidualną budowę mieszkań nie jest trudne, ale pozwoli to uniknąć wszelkiego rodzaju incydentów w postaci sankcji administracyjnych i kar nakładanych przez lokalne organy regulacyjne. Pozwolenie na indywidualne budownictwo mieszkaniowe może być dokumentem ratującym życie, jeśli na plac budowy wpłyną skargi mieszkańców lub instytucji.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności