Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Przyznaj się, nikt z nas nie chciałby być najemcą w domu położonym dziesięć metrów od linii kolejowej lub ruchliwej autostrady. Jeśli to możliwe, wszyscy potencjalni nabywcy ziemi i domów odmawiają takich opcji..

A jeśli teren przy torach był oferowany w bardzo niskiej cenie i ma wiele innych zalet? A może odziedziczyłeś działkę przy autostradzie? Jak w tym przypadku zminimalizować negatywny wpływ takiego sąsiedztwa, powodujący szkody dla budynku i jego mieszkańców? Przecież bezpośrednio przy dworcach są domy, w których ludzie mieszkają od dziesięcioleci.

Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Co mogą powodować wibracje w domu z powodu transportu? Przedłużające się drgania prowadzą do zaburzeń w strukturze gruntu, zrywają wiązania między jego cząstkami i tracą nośność. W rezultacie fundament może się skurczyć, pojawią się w nim pęknięcia i na ścianach domu. Możesz walczyć z tym nieprzyjemnym zjawiskiem, ale musisz zabezpieczyć się przed drganiami, aby pęknięcia nie pojawiły się ponownie.

Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Najlepszym wyjściem z sytuacji jest budowa domu w odległości co najmniej 40 m od źródła drgań, np. Linii kolejowej, autostrady czy tunelu metra. Na tę odległość wskazują normy. Dlatego na wystarczająco dużej działce położonej w pobliżu źródła drgań wskazane jest wybudowanie budynku jak najdalej od autostrady lub torów kolejowych, w odległym narożniku w celu zmniejszenia oddziaływania arterii transportowej..

Ponadto budując dom przy drodze należy dokładnie rozważyć nie tylko lokalizację budynku, ale także jego cechy..

Ważny! Lekki dom szkieletowy wibruje bardziej niż budynek z cegły, co może tłumić wibracje z powodu dużej bezwładności związanej z ciężarem stałym..

Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Należy natychmiast pomyśleć o zmniejszeniu wibracji w domu budowanym w pobliżu autostrad. Eksperci zauważają, że w tym przypadku lepiej jest porzucić piwnicę pod domem. Najbardziej wskazane jest użycie fundamentu płytowego. Ponadto wysoce pożądane jest zwiększenie sztywności budynku, w tym wzmocnienie ścian i wykonanie pasów monolitycznych.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów, jakie można zastosować na etapie budowy fundamentu, jest zastosowanie gumowych podkładek (sprężyn), które skutecznie tłumią drgania. Na przykład opony można wykorzystać do wykonania gumowych podkładek osadzonych na żelbetowej płycie podstawy. Fundament jest już budowany na takiej uszczelce..

Istnieją również specjalne płyty, elastomery używane do izolacji drgań fundamentu, jest to bardziej niezawodna opcja niż uszczelki gumowe zrób to sam.

Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Jeśli budynek jest już na miejscu, aw domu wyraźnie widać wibracje z pobliskich ciężarówek lub pociągów towarowych, można zastosować prostą, ale sprawdzoną metodę – ekran antywibracyjny..

Pomimo tej nazwy nie jest to wcale ekran w dosłownym znaczeniu tego słowa. To wykop w ziemi, który będzie tłumił wibracje, uniemożliwiając ich dotarcie do budynku mieszkalnego. Takie rowy osłonowe w ziemi mogą zmniejszyć wibracje o 10-15 dB.

Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Zasady aranżacji rowu osłonowego:

  1. Powinien być umieszczony jak najbliżej domu. Należy jednak zachować minimalną odległość – nie mniejszą niż głębokość fundamentu budynku.
  2. Długość wykopu musi koniecznie przekraczać długość ściany domu skierowaną w stronę źródła drgań. Co więcej, im dalej od budynku znajduje się rów osłonowy, tym większa powinna być jego długość..
  3. Głębokość – równa głębokości fundamentu domu, aby całkowicie zablokować podziemne wibracje.
  4. Szerokość wykopu – około 25-60 cm.

Ważny! Optymalne jest, aby w ogóle nie wypełniać rowu przesiewowego. W ten sposób będzie lepiej wykonywać swoją pracę..

Jednak zdając sobie sprawę, że nie wszyscy właściciele będą chcieli zostawić na swojej stronie tylko wykopany rów, w końcu jest to po prostu niebezpieczne, radzimy wypełnić go gumowymi wiórami, dużym żwirem, keramzytem, ​​grubym piaskiem. Te luźne materiały nie powinny być mocno ubijane – obecność powietrza jest ważna dla tłumienia drgań.

Jak chronić dom w pobliżu drogi lub linii kolejowej przed wibracjami

Inną ważną kwestią jest to, że wysoki poziom wód gruntowych doprowadzi do pogorszenia skuteczności rowu osłonowego. Dlatego w tym przypadku będziesz musiał zadbać o dostępność drenażu..

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności