Izolacja termiczna ścian piwnic

Przy obecnej praktyce wykorzystania piwnic – jako pokoi gościnnych, recepcyjnych, sal amatorskich czy warsztatów – komfortowy mikroklimat bez strat energii uzyskuje się tylko wtedy, gdy wszystkie elementy budynku stykające się z gruntem są izolowane termicznie. Jest to całkiem słuszny jeden z głównych dokumentów regulacyjnych – SNiP II-3-79 „Ciepłownictwo budowlane” – wymaga stosowania grzejników do pomieszczeń przylegających do gruntu.

Izolacja termiczna ścian piwnic
Figa. 1
W domku jednorodzinnym, przy braku izolacji termicznej na obwodzie fundamentu, do 20% wszystkich strat ciepła może wystąpić w obszarze ogrzewanej piwnicy.

Przy wszystkich pozostałych rzeczach najkorzystniejsza jest ciągła zewnętrzna izolacja termiczna piwnicy (izolacja termiczna obwodu). Jeżeli izolacja termiczna znajduje się w całości poza hydroizolacją, wówczas zarówno sama hydroizolacja, jak i elementy konstrukcji otrzymują dodatkową trwałą ochronę przed skutkami mechanicznymi i termicznymi.

Jeżeli oprócz izolacji termicznej wymagany jest drenaż gruntu wokół budynku, to jednym z możliwych rozwiązań może być zastosowanie geowłóknin nietkanych z grupy Typar (r) firmy DuPont (USA) na bazie niekończących się włókien polipropylenowych..

Izolacja termiczna ścian piwnic
Figa. 2
Piwnica budynku, ocieplona ekstrudowaną pianką polistyrenową

Zastosowanie izolacji termicznej (w razie potrzeby z dodatkowym drenażem) jest konieczne nie tylko przy budowie domków jednorodzinnych, ale także przy budowie budynków mieszkalnych, administracyjnych i przemysłowych z ogrzewanymi piwnicami, nawet jeśli udział strat ciepła przez piwnicę w całkowitym bilansie jest stosunkowo niewielki. Zewnętrzna izolacja termiczna ścian piwnic jest ekonomicznie wykonalna, nawet jeśli eksploatacja lokalu nie jest planowana bezpośrednio po zakończeniu budowy.

Ekstrudowane pianki polistyrenowe są używane do izolacji obwodowej od ponad 20 lat. Natychmiast zastrzegamy, że obwód budynku to te elementy (ściany i podłoga), które stykają się z gruntem. Wieloletnie badania potwierdzają skuteczność ich stosowania w ekstremalnych warunkach eksploatacji. Obecnie coraz więcej architektów i budowniczych przyciąga zalety systemu obwodowego firmy, w skład którego wchodzi izolacja termiczna i mechaniczne zabezpieczenie ścian zewnętrznych piwnic..

Izolacja termiczna ścian piwnic
Figa. 3
Wytłaczana powierzchnia płyt izolacyjnych sprzyja lepszej przyczepności tynku

Ekstrudowana pianka polistyrenowa jest szczególnie korzystna w strefie obwodowej, gdzie elementy budowlane ze względu na kontakt z gruntem muszą spełniać szczególnie rygorystyczne wymagania dotyczące odporności na wilgoć, izolacji termicznej, odporności na starzenie, wytrzymałości, odporności na cykle zamrażania-rozmrażania.

Płyty ze styropianu ze względu na zamkniętą strukturę komórkową posiadają szereg zalet:

 • niska przewodność cieplna;
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie, pozwalająca wytrzymać znaczny nacisk na podłoże i duże wykorzystanie materiału
 • głębokość układania;
 • stabilność wymiarowa;
 • niewrażliwość na wilgoć i prawie całkowity brak wchłaniania wody;
 • nie podatny na procesy starzenia;
 • łatwość przetwarzania.
 • Doświadczenie użytkowe pokazało, że produkty wykonane z ekstrudowanej pianki polistyrenowej są niezawodne na głębokościach powyżej 7 m (w zależności od marki), a także przy dłuższym kontakcie z wodą pod ciśnieniem..

  Jeśli zewnętrzne ściany piwnicy wymagają tylko izolacji termicznej, a drenaż nie jest wymagany lub jest przeprowadzany zwykłą metodą (na przykład przez filtracyjną warstwę żwiru), to w tym przypadku skuteczne jest użycie płyt z ekstrudowanej pianki polistyrenowej na wierzchu hydroizolacji, co zapewnia dodatkową ochronę mechaniczną.

  Zaleca się ocieplenie piwnicy budynku ekstrudowaną pianką polistyrenową, a następnie tynkowanie na kratce. Wytłaczana powierzchnia płyt sprzyja lepszej przyczepności tynku (rys.3).

  Podczas montażu ocieplenia płyty fundamentowej wytłaczaną piankę styropianową układa się bezpośrednio na czystej warstwie wyrównującej i przykrywa folią polietylenową z zakładką na krawędziach, a następnie monolityczną. Jeżeli szczególnie wysokie wymagania stawiane są wytrzymałości izolacji podczas ściskania, wówczas polecamy wybór odpowiednich marek płyt termoizolacyjnych. Za pomocą betonu hydrotechnicznego można układać płyty izolacyjne bezpośrednio w szalunku.

  Izolacja termiczna ścian piwnic
  Figa. 4
  1 – płyty termoizolacyjne z wytłaczaną powierzchnią;
  2 – płyty termoizolacyjne;
  3 – ściana piwnicy (mur z pustaków porowatych);
  4 – hydroizolacja pionowa;
  5 – tynk części piwnicznej;
  6 – kompozytowe płyty termoizolacyjne;
  7 – hydroizolacja pozioma;
  8 – czysta warstwa wyrównująca;
  9 – żwir filtracyjny;
  10 – warstwa oddzielająca (folia polietylenowa, papier drogowy);
  11 – płyta podstawowa;
  12 – monolityczna warstwa betonu;
  13 – podłoga;
  14 – cokół;
  15 – rura drenarska;
  16 – zasypka.

  Płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej są często stosowane w warunkach długotrwałego kontaktu z wodą pod ciśnieniem oraz pod płytami fundamentowymi. Zgromadzone pozytywne doświadczenia pozwalają uznać tę decyzję za najbardziej uzasadnioną ekonomicznie.

  Zalety obwodowego systemu ocieplenia z wykorzystaniem płyt styropianowych ekstrudowanych to:

 • ochrona hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi na etapie budowy;
 • ochrona elementów budynku w trakcie jego eksploatacji, a tym samym zapewnienie jego długotrwałej konserwacji;
 • zapobieganie przedostawaniu się wody do ścian zewnętrznych;
 • łatwość instalacji; można go produkować niezależnie od warunków atmosferycznych;
 • nieznaczna nasiąkliwość i wysokie właściwości termoizolacyjne;
 • odporność na kwaśne związki w glebie;
 • wysoka wytrzymałość na ściskanie, także pod ciągłym obciążeniem;
 • niewrażliwe na procesy starzenia.
 • Technologia pracy z płytami wykonanymi z ekstrudowanej pianki polistyrenowej: przed zasypaniem wykopu płyty termoizolacyjne mocuje się do zewnętrznej powierzchni ścian piwnicy metodą punktowego mocowania za pomocą kleju bezrozpuszczalnikowego. Klejenie płyt można uznać za czysto montażową czynność pomocniczą, ponieważ w stanie roboczym płyty są ciasno dociskane do ścian piwnicy dzięki podparciu gruntu.

  Izolację termiczną fundamentu wykonuje się w ten sam sposób: płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej układa się bezpośrednio na wyrównującej czystej warstwie (rys. 4). Na nich rozprowadza się plastikową folię z zakładką wzdłuż krawędzi. Następnie wylewany jest beton, tworząc monolit płyty fundamentowej. To kończy instalację.

  Oceń artykuł
  Codzienne wskazówki i instrukcje

  Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności