Jak wejść na teren przez rów

Treść artykułuCzęsto zdarza się, że jedyne dogodne wejście na teren jest zablokowane przez rów melioracyjny lub melioracyjny. Stwarza to dodatkowe utrudnienia w budowie podjazdu, utrudnia prace przy projektowaniu krajobrazu i bruku. Dzisiaj podzielimy się głównymi sztuczkami urządzenia do przejeżdżania przez rów..

Jak wejść na teren przez rów

Rozpoznanie terenu – z czym mamy do czynienia

Rów obok obiektu, czy to rów melioracyjny, czy naturalny strumień, jest zawsze częścią bardziej złożonego systemu odpowiedzialnego za równowagę hydrogeologiczną wód na dość dużym obszarze. Zakłócenie działania tego układu prawie zawsze i dość szybko prowadzi do zalania, nasiąknięcia gleby, w tym jej warstw nośnych. Wykonywanie takich konstrukcji w sposób kompetentny i zgodnie z przepisami technicznymi leży w Twoim najlepszym interesie..

Konieczne jest przeniesienie do szkicu profilu rowu w skali, odzwierciedlającej łagodne zbocza i relief sąsiedniego terytorium. Szerokość rowu określają dwa najwyższe punkty, od których zaczyna się zejście, a różnica między linią łączącą te punkty a dnem rowu jest umownie przyjmowana jako wysokość. Nie popełnij błędu w obliczeniach: zwykle pod jednym lub dwoma brzegami znajdują się hałdy urobku, które przez lata na świeżym powietrzu zamieniły się w łagodne szyby. Musisz także odepchnąć się od płaszczyzny sąsiedniego terytorium, nie biorąc pod uwagę „napływu” przed i za rowem.

Jak wejść na teren przez rów

Jeśli strumień jest naturalny, jeden brzeg może być niższy od drugiego, podczas gdy każdy pozostaje na swojej własnej płaszczyźnie. W tej sytuacji konieczne będzie sztuczne podniesienie dolnego poziomu luzem. Należy pamiętać, że opisane przez nas metody nadają się do budowy przejść przez rów o głębokości do 2,5 metra i szerokości do 5-6 metrów; większe rowy wymagają indywidualnego i profesjonalnego podejścia.

Niwelowanie i wodowanie

Szerokość przejazdu może wynosić nawet cztery metry (dla samochodów ciężarowych), pozostawiając jeden metr z każdej strony jako strefy ochronne, które nie przenoszą obciążenia eksploatacyjnego. Ogólnie szerokość planowanego odcinka wynosi 6 metrów, co dobrze koreluje ze standardową długością rur odwadniających..

Pierwszym zadaniem planistycznym jest nadanie rowowi stałego profilu na całej szerokości podjazdu, eliminując załamania i zwężenia. Wykop przy podjeździe powinien mieć kształt odwróconego trapezu z płaskim dnem o szerokości od 40 cm do metra w zależności od średnicy zastosowanej rury. Aby zapobiec zasysaniu rury do gruntu, dno jest pogłębione prostokątnym wgłębieniem o głębokości 250 mm dla nieściśliwego urządzenia do podsypki.

Jak wejść na teren przez rów

Poszerzenie rowu – przecięcie ścian – jest prawie zawsze konieczne, gleba ze wysypiska służy do wyrównania sąsiedniego terytorium. Jeśli różnica między poziomami brzegów wynosi do 20-30 cm, wyrównanie można przeprowadzić tylko przy użyciu wykopanej gleby. Jeśli jest więcej, górna warstwa nasypu powinna składać się z tłucznia kwarcytowego o frakcji 30–35 mm i mieć grubość co najmniej 1 cm. Usunięty czarnoziem lepiej zrzucić osobno i przechowywać do rozpoczęcia prac aranżacyjnych..

Urządzenie do kanału wodnego

Strefy ochronne po bokach podjazdu należy poszerzyć wykonując półmetrowe nacięcia w ścianach rowu. Należy je wykopać do najwyższego punktu brzegu wzdłuż samej krawędzi wału, a jeśli rów ma więcej niż 5 m szerokości – z dodatkowym dojazdem do terenów płaskich o 0,5 m.

Dno wykopu wypełnia się tłuczniem drogowym o frakcji do 50 mm, jest również częściowo wypełniony w szczelinach, aby zapewnić nachylonym rowom stałą głębokość co najmniej 60 cm.

Jak wejść na teren przez rów

W poprzek korytarza na całej jego szerokości układany jest kanał przepływowy, którego dolna krawędź znajduje się na tym samym poziomie co dno rowu lub poniżej niego. Zazwyczaj kanał jest wykonany ze stalowej rury o przekroju 300 do 500 mm, najlepiej wyłożonej. Zewnętrzną część rury należy zagruntować i pomalować lub pokryć mastyksem bitumicznym. Końce rur stalowych ze względu na mały przekrój muszą być wyposażone w wyjmowaną kratkę zgrzewaną o oczku nie większym niż 150 mm w celu ochrony przed zatykaniem.

Im szerszy kanał, tym mniejsze prawdopodobieństwo jego zamulenia; przy średnicy prześwitu 600 mm taką rurę można nawet uznać za serwisowaną. Kanały o dużych przekrojach najlepiej wykonać z żelbetowych pierścieni z ćwierć-zamkiem. Z takim samym sukcesem można układać betonowe skrzynki w kształcie litery U (odwrócone tace), które są wykorzystywane do budowy sieci grzewczych.

Jak wejść na teren przez rów

Odpowiednie są również rury drenarskie do dróg, karbowane z żebrami usztywniającymi lub najtrwalszy HDPE do głównych rurociągów. Pamiętaj, że szerokość zastosowanego kanału determinuje geometrię profilu rowu na etapie planowania: dno „trapezu” powinno być o 30-40 cm szersze od rury. Należy również zwrócić uwagę, że nawet przy znacznym nachyleniu rowu rura przepływowa układana jest ściśle poziomo, a różnicę poziomów kompensuje zwiększona średnica.

Jak wykonać nasyp i jak zabezpieczyć go przed erozją

Zadaniem „wyżłobień” na krawędziach stref ochronnych jest zabezpieczenie nasypu jezdni przed wypchnięciem. Jako ograniczniki nasypu stosuje się boki wyłożone kamieniem, cegłą silikatową lub wylewane żelbetonem o grubości płyty 70-80 mm.

Szalunek jest tak skonstruowany, że krawędź kanału wystawała z każdej strony o 100 mm poza nie. Często łatwiej jest wypełnić dno rowu mieszanką piasku i żwiru, aby wypoziomować i ukryć rurę, a następnie zbudować boki.

Jak wejść na teren przez rów

Deska powinna wystawać 150-200 mm ponad najwyższy punkt (brzegi). Wierzchołek boków jest punktem wyjścia do budowy nawierzchni drogi i placka wypełniającego, w efekcie nawierzchnia powinna być o 50–100 mm wyższa niż teren przyległy. Po zamontowaniu boków należy wypełnić wykop wewnątrz gruzem do poziomu 250 mm poniżej górnych krawędzi.

Ponadto, z wcięciem 80 cm do wewnątrz po bokach, odlewane są dwa krawężniki o szerokości do 100 mm (układane w stos). Aby utworzyć fazę na krawędzi, szalunek można wypełnić listwą przyszybową, wzdłuż której dość łatwo jest wyrównać mieszankę.

Jak wejść na teren przez rów

Krawężnik oddziela kwietnik od strony jezdni, dzięki czemu uformowaną przestrzeń można natychmiast wypełnić do góry czarną ziemią. Optymalnie jest, jeśli długość krawężników odpowiada długości boków, to znaczy wcześniej wykopano dwa małe rowy na całej długości przejścia. W takim przypadku lepiej jest zamknąć końce klombów pod ostrym kątem, aby wygodniej było wchodzić z zakrętem.

Dopracowujemy check-in – materiały i wyposażenie

Dla urządzenia jezdni uzyskano prostokątną wnękę z krawężnikami po bokach i całkowitą głębokością 250 mm. Spośród nich 100 mm pokryte jest drobniejszym żwirem, który jest dobrze ubity i kilkakrotnie wylewany wodą. W tym przypadku dolne warstwy nasypu również zwisają, dlatego okresowo należy dodawać kwarcyt, aż skurcz zniknie. Na pozostałych 150 mm warstwę betonu asfaltowego lub płyt chodnikowych można położyć na 20 mm zasypce z przesiewania granitu.

Jak wejść na teren przez rów

Powstałe przejście jest całkowicie chronione przed osiadaniem, w związku z tym można go w ogóle wybrukować lub po prostu pozostawić luzem. O wiele ważniejsze jest prawidłowe ułożenie klombów i sąsiednich części rowu. Wzdłuż podjazdu można sadzić kwiaty lub trawnik. Sąsiednie odcinki rowu po 2,5-3 metry każdy wymagają wzmocnienia skarp.

Jak wejść na teren przez rów

Należy je sadzić roślinami lubiącymi wilgoć, głównie krzewami o gęstym, rozgałęzionym systemie korzeniowym: irysach, wierzbie lub dzikiej róży, można też zasiać trawę pełzającą lub stworzyć żywopłot. Zazielenienie tych miejsc nie tylko ochroni stoki przed erozją, ale także wizualnie wygładzi relief i pozbędzie się nieprzyjemnej wilgoci.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności