Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Treść artykułuW budownictwie trudno sobie wyobrazić bardziej fundamentalną kwestię niż planowanie działki, ponieważ bardzo trudno jest wprowadzić zmiany w projekcie po zatwierdzeniu. Dziś na naszej stronie tips.RU dowiesz się, jak uniknąć błędów podczas stawiania budynków i zrobić to w najbardziej produktywny sposób..

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Aktualne standardy planowania

Istnieją dwa dokumenty regulujące i ograniczające rozmieszczenie terytorium na działce:

 • SP 30.102.99, zatwierdzający ogólne zasady umieszczania niskich budynków mieszkalnych;
 • SP 53.13330.2011, działająca w zakresie ogrodnictwa i domków letniskowych, których status posiada większość nowoczesnych terenów zagospodarowanych w ramach indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

Normy te są łatwe do zrozumienia, zaleca się, aby wszyscy właściciele działek przeznaczonych pod budowę zapoznali się z nimi, nawet jeśli sami nie planują brać osobistego udziału w tym procesie. Wymieńmy najważniejsze zapisy standardów planistycznych:

 • Przede wszystkim należy wziąć pod uwagę wymagania kodeksu urbanistycznego oraz zasady ustalone przez jednostki samorządu terytorialnego..
 • Odległości przeciwpożarowe między budynkami sąsiednich miejsc są znormalizowane, ale nie ma wymagań dotyczących umieszczania budynków w jednym miejscu.
 • Minimalne odległości od budynków i połączonych ze sobą budynków do granic działki, czerwonych linii ulic i autostrad są ograniczone.
 • Struktury i ścieżki o twardej nawierzchni nie powinny zajmować więcej niż 30% całkowitej powierzchni terenu.
 • Pomieszczenia do trzymania bydła i drobiu powinny być zlokalizowane z uwzględnieniem wymagań sanitarno-higienicznych, mogą być przyłączone osobnym wejściem lub wolnostojące.
 • Konieczne jest wykonanie budynków wyposażonych we własny system utylizacji (łaźnia, toaleta zewnętrzna) z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa źródeł wody pitnej.
 • Zabrania się wznoszenia budynków w strefach ochronnych komunikacji powietrznej i podziemnej.

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Ustanowione w normach regulacje techniczne są obowiązkowe, za naruszenie przepisów grozi kara, ale co ważniejsze, ustalenie statusu budynku jako niedozwolonego z wynikającym z tego wymogiem jego wyburzenia na koszt dewelopera. Warto też zaznaczyć, że regulacje uwzględniają wymogi bezpieczeństwa, ale nie skupiają się na tych aspektach planowania, które kojarzą się z wygodą, racjonalizacją użytkowania terenu i indywidualnymi potrzebami mieszkańców..

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Podstawowe zasady praktyczne

Optymalizacja rozmieszczenia obiektów na działce, w tym budynków, jest częścią sztuki projektowania krajobrazu i parków. Planowanie terytorialne ma trzy główne cele:

 1. Dogodny dostęp do całej domowej infrastruktury z uwzględnieniem specyfiki prowadzenia biznesu.
 2. Maksymalne pełne wykorzystanie terytorium bez tworzenia nieużywanych stref.
 3. Estetyczna harmonia: budynki, architektura krajobrazu i inne elementy zewnętrzne są logiczne, aby stworzyć jeden zespół.

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Bardzo pomaga w tej kwestii stosowanie prymitywów geometrycznych. Oczywiście zamiast chaotycznie rozrzuconych i rozstawionych budynków w różnych pozycjach, budynki wyglądają znacznie lepiej, zwrócone bokami wzdłuż tych samych normalnych, a nawet lepiej – ustawione według określonej siatki, biorąc pod uwagę proporcje i szereg zasad. Innymi słowy, uporządkowany budynek jest zawsze lepszy niż nieporządny, co oznacza, że ​​nieuchronnie będziesz musiał stworzyć dla niego plan. Łatwiej będzie wyeksponować go na papierze i w naturze, jeśli weźmie się pod uwagę następujące wzory:

 1. Jeśli zewnętrzne ściany budynków znajdują się na jednej linii, pozostałe wolne obszary uzyskują prostokątny kształt i można je łatwo poddać późniejszym strefom.
 2. Orientacja ścian w jednym kierunku sprzyja wizualnemu uporządkowaniu, eliminuje wizualny dysonans.
 3. Planując miejsce, zwykle przydziela się oddzielne strefy: mieszkalną, gospodarczą, rekreacyjną, uprawę roślin, parkingi itp..
 4. Względne położenie stref zależy od częstotliwości ich użytkowania: najbardziej pożądane obiekty są zgrupowane blisko siebie, najmniej pożądane są przenoszone na obrzeża terenu.
 5. Wstępne „wycinanie” terenu odbywa się z uwzględnieniem obiektów stacjonarnych: źródeł wodociągowych, punktów połączeń komunikacyjnych, drzew, różnych form rzeźby.

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Zasady lokalizacji budynku mieszkalnego

Przejdźmy do konkretnych przykładów. Z reguły pierwszym budynkiem kapitałowym na działce jest dom na pobyt stały lub czasowy, jego położenie jest głównym punktem odniesienia dla dalszego oznakowania terenu i ustalenia położenia pozostałych budynków.

Prawie nigdy nie buduje się domu pośrodku działki. Wyjątkiem są bardzo małe działki, na których dom zajmuje prawie połowę całego terytorium, lub rozległe tereny, na których warto ukryć obiekt mieszkalny z dala od wścibskich oczu. W pozostałych przypadkach budynek główny jest umieszczony z minimalnym dopuszczalnym odsunięciem od granicy działki, sąsiednich budynków i czerwonych linii ulic.

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Znaczenie tej aranżacji polega na tym, że pozostała wolna powierzchnia będzie solidna, będzie wystarczająco dużo miejsca na zaaranżowanie podjazdu i zbudowanie garażu. Jednocześnie małe szczeliny między domem a granicą nadają się do sadzenia roślin odpornych na cień, aranżacji ślepego obszaru i ścieżek, klombów i kształtowania krajobrazu. Lepiej jest umieścić dom na granicy działki, która oddziela go od ulicy, tak aby droga od bramy do ganku była minimalna.

Teren, na którym planowana jest budowa budynku mieszkalnego, musi mieć minimalny poziom nasłonecznienia 3 godziny dziennie. Dom powinien być zorientowany dłuższym bokiem wzdłuż linii wschód-zachód lub od strony słonecznej stroną, po której znajduje się większość przeszkleń. Z drugiej strony z okien lokali mieszkalnych powinien otwierać się atrakcyjny widok, a nie ślepy płot czy ściana sąsiadującej szopy. Aby zbudować dom, należy wybrać najwyższy punkt działki spośród dostępnych, aby zapewnić naturalny odpływ deszczu i roztopionej wody z fundamentu.

Wybór miejsca na garaż i budynki gospodarcze

Nie powinieneś popełniać częstego błędu – postawić garaż w piwnicy budynku mieszkalnego. W takim przypadku potrzeba dużo wysiłku, aby wykluczyć przenikanie zapachów benzyny i innych płynów technicznych do przestrzeni życiowej. Nawet komunikacja ze strefą mieszkalną przez wewnętrzne drzwi nie jest zalecana, znacznie bardziej poprawne byłoby wyposażenie śluzy w dwoje drzwi.

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Z drugiej strony nie ma też sensu zbytnie wyprowadzać garaż z domu, bo długa droga z parkingu do domu, szczególnie przy złej pogodzie, ma niewiele wspólnego z codziennym komfortem. Jedną z najlepszych opcji jest budowa domu i garażu po przeciwnych stronach podjazdu, inną opcją jest dodanie garażu do domu pod wspólnym dachem.

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Lepiej jest przenosić budynki gospodarcze jak najbliżej granic terenu. Poza racjonalnym podziałem terytorium taka sytuacja zapewni dodatkową izolację wizualną, ponieważ ogrodzenia na granicy z reguły są siatkowe i nie stanowią przeszkody dla spojrzenia ciekawskich sąsiadów. Budowanie głuchych ogrodzeń o wysokości ponad 1,5 metra jest zabronione przepisami budowlanymi, a przecież każdy właściciel podmiejskiej nieruchomości chce, aby przynajmniej niewielka część terytorium była odosobniona i odizolowana od wścibskich oczu. Podczas budowy basenu lub wanny na miejscu ten wymóg jest jeszcze bardziej istotny, jak już wielokrotnie pisano na stronie .

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

Budynki pomocnicze nie muszą być umieszczane blisko siebie. W przerwach między nimi dobrze jest sadzić drzewa i krzewy – a własny ogród będzie pod ręką, a stolica granicy terenu wzrośnie o rząd wielkości. Lepiej nie używać takich miejsc na łóżka: nawet niski budynek narusza nasłonecznienie na sąsiednim terytorium, dlatego ogród jest zwykle umieszczony na środku terenu lub na jego dalekiej granicy.

Zasady umieszczania budynków i konstrukcji na stronie

O praktyczności i wygodzie pracy na budowie i dbaniu o nią decyduje na długo przed ostatecznym zakończeniem aranżacji. Tylko mieszkańcy mogą wiedzieć, jak prowadzić działalność gospodarczą i dysponować tak cennym zasobem, jakim jest ziemia. Dlatego plan podziału obszaru należy sporządzić z wyprzedzeniem i przemyśleć tak dokładnie, jak to możliwe, wprowadzając poprawki, gdy pojawią się nowe kwestie..

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności