Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Treść artykułuZe względu na błędy montażowe i po prostu zniszczenie metalowe drzwi mogą znacznie utracić stabilność. W zależności od rodzaju markiz i konstrukcji drzwi mogą być stosowane różne metody eliminacji skosu, w tym te wymagające poważnej interwencji chirurgicznej. Porozmawiajmy więcej o tym, jak naprawić przekrzywienie metalowych drzwi.

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Wyznaczanie odkształceń

Zakrzywione skrzydło drzwi, zużycie markiz lub odkształcenie ramy montażowej? Uszkodzenie metalowego bloku drzwi może mieć wiele przyczyn, z których każdy objawia się szeregiem charakterystycznych znaków. Dlatego powinieneś zacząć od trafnej diagnozy..

W przypadku ciężkich drzwi bezpiecznych zwisanie skrzydła jest najbardziej typowe z powodu odkształcenia zawiasów lub ich punktów mocowania. W tym przypadku obserwuje się nierówną szczelinę wzdłuż konturu ganku między ramą płótna a wewnętrznymi krawędziami pudełka. Końcowym efektem takiej wady będzie pojawienie się past, zwykle w górnej części strony zawiasowej i dolnej części zamka..

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Bardzo częstym zjawiskiem jest również deformacja skrzydła drzwi metalowych. Problem w tym, że cienka blacha stalowa jest wzmocniona żebrami usztywniającymi, połączenie wykonuje się metodą spawania łukiem elektrycznym. W przypadku tej metody produkcji proces produkcyjny powinien obejmować niską temperaturę odpuszczania, aby wyeliminować naprężenia szczątkowe w pobliżu spoin. Jeżeli konstrukcja stalowa nie jest poddawana obróbce cieplnej, soczewkowe i spiralne skręcenie skrzydła jest tylko kwestią czasu, zwłaszcza przy wykonywaniu drzwi z cienkiego (0,75-1 mm) metalu. Skręcanie jest najbardziej intensywne podczas dynamicznej pracy w temperaturze. Najbardziej oczywistą konsekwencją takiej wady będą problemy z blokowaniem zamków, a także nierównomierne tworzenie się szczelin przelotowych wzdłuż konturu przedsionka.

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Jeśli podczas otwierania drzwi z czasem zacznie dotykać podłogi, a podczas próby podniesienia płótna obserwuje się zauważalny luz, najprawdopodobniej przyczyną jest naruszenie technologii instalacji. W tym przypadku można zauważyć gromadzenie się pyłu budowlanego na podłodze na krawędziach ościeżnicy, a także powstawanie pęknięć w sąsiednich odcinkach ściany i luźne pasowanie listew. Istota problemu jest prosta – mocowanie drzwi w ścianie jest osłabione, wymagana jest pełna ponowna instalacja.

Typ systemu zawieszania

Zużyte i zdeformowane zawiasy są najczęstszą przyczyną wypaczania drzwi. Zwykle uszkodzenia daszków są wyraźnie widoczne gołym okiem: wydrążony cylinder zawiasu ma nierównomierne odchylenie od powierzchni pudełka. Problem potęguje się, gdy drzwi są zawieszone na ukrytych zawiasach, a także gdy nośne powierzchnie trące są zużyte. W tym drugim przypadku drzwi opadają równomiernie, to znaczy w górnej części szczelina pozorna jest znacznie szersza niż w dolnej. W niektórych przypadkach sytuację można poprawić regulując zawiasy, ale w tym celu trzpień musi mieć gwintowane pasowanie w szkle.

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Zawiasy mocowane mechanicznie do plandeki i puszki są jednocześnie łatwiejsze i trudniejsze do naprawienia. Łatwość naprawy polega na tym, że nie ma potrzeby spawania. Problemy pojawiają się, gdy to nie sam mechanizm obrotowy jest zdeformowany, ale następuje zgięcie korpusu drzwi lub ościeżnicy. Takie wady są typowe dla tanich drzwi z pustej blachy. Producenci cięższych produktów często polegają na markizach jako materiałach eksploatacyjnych, a ich konstrukcja zapewnia prostą procedurę wymiany..

Weranda i szczeliny od ościeżnicy

Przy produkcji drzwi metalowych istnieje system tolerancji na zgodność wymiarów i geometrii. Najbardziej rygorystyczne wymagania stawiane są przy zachowaniu wspólnej płaszczyzny w dwóch miejscach: występach skrzydła drzwiowego za ościeżnicą oraz na przednich krawędziach ościeżnicy. W przypadku drzwi bezpiecznych wymagane jest wyrównanie wspólnej płaszczyzny skrzydła drzwi i listew oraz równoległość końców skrzydła i wewnętrznych krawędzi ościeżnicy. Innymi słowy, w pozycji zamkniętej, sąsiednie części powinny zbiegać się możliwie jak najściślej..

Należy rozumieć, że odchylenie luzów od normy nie zawsze wynika ze zużycia eksploatacyjnego. Dość często blok drzwiowy ma początkowo nieprawidłową geometrię, na którą po prostu nie zwraca się uwagi przy akceptowaniu drzwi. Zbieżność płaszczyzn kluczowych można sprawdzić za pomocą poziomicy laserowej, wystarczy zbudować oś pionową i wyrównać ją, biorąc za podstawę jedną z pionowych krawędzi ościeżnicy. Odbijając wszystkie rogi i boki fałszywej części w celu, można dowiedzieć się, która część ościeżnicy jest zakrzywiona. Jeszcze łatwiej jest sprawdzić drzwi; w tym celu stosuje się prawidłową linijkę o klasie dokładności 0,5 mm / m. Wymiary skrzydła i drzwi są sprawdzane zarówno wzdłuż równoległych boków, jak i po przekątnej.

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Należy bezwzględnie wykluczyć czynnik naruszenia kształtu i rozmiaru podczas produkcji, ponieważ jeśli jest obecny, próby skorygowania położenia drzwi nie doprowadzą do pozytywnego wyniku. Rozbieżność między podstawową geometrią jest bezpośrednim powodem do skontaktowania się z producentem drzwi w sprawie wymiany produktu niespełniającego norm. Należy jednak pamiętać, że dla każdych metalowych drzwi istnieje również tolerancja na odwracalne odkształcenie, które pojawia się na skutek różnicy temperatur po obu stronach skrzydła. Dlatego kontrola geometrii powinna być przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku..

Wymiana markiz

Montaż nowych zawiasów z mocowaniem mechanicznym można wykonać samodzielnie jednym kluczem imbusowym. Najpierw należy podeprzeć i zamocować drzwi w pozycji półotwartej o szerokości świtu wystarczającej do wygodnej pracy. Pętle są zmieniane sekwencyjnie, więc nie ma znaczącego spadku. Po zakończeniu pracy konieczne jest dokonanie regulacji, której proces jest dokładnie opisany w instrukcji dla określonego rodzaju zawiasu. Dodatkowe trudności mogą pojawić się, gdy metal zostanie zdeformowany w ościeżnicy skrzydła lub w zębatkach ościeżnicy. W takich sytuacjach należy wyciąć okna naprawcze, wyprostować zdeformowany odcinek i wzmocnić go nakładaną od wewnątrz blachą stalową z podejściem do nienaruszonych części co najmniej jednej trzeciej całkowitej długości w obu kierunkach..

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Ciężkie zawiasy zewnętrzne są trudniejsze do wymiany. Pierwsze problemy pojawiają się już na etapie doboru części zamiennych do wymiany. Jeśli zawiasy są robione na zamówienie, postaraj się, aby pod koniec produkcji były utwardzone, ponieważ sworznie mają tendencję do precyzyjnego wyginania się z powodu wilgoci metalu. Zachęca się również do produkcji zawiasów z oczekiwaniem zainstalowania podporowego łożyska kulkowego..

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Przy wymianie zawiasów warto zainstalować ich więcej, co pomoże skompensować ciężkość skrzydła drzwi. Procedura jest następująca: drzwi są zdejmowane z zawiasów, daszki są odcinane tarczą tnącą po obu stronach, a ślady spawów są dokładnie czyszczone. Ponadto drzwi są mocno dociśnięte do ramy, podczas gdy od wewnątrz za pomocą klinów montażowych ustawia się równą szczelinę ze wszystkich stron ganku. Musisz najpierw przyspawać zawiasy do haków w czterech punktach, a następnie upewnić się, że montaż jest prawidłowy i zdjąć drzwi z zawiasów. Możesz nawet spawać daszki zwykłą elektrodą powlekaną, najważniejsze jest to w dolnej pozycji ze szwem z częstym oddzielaniem. Zawiasy są przyspawane do ościeżnicy w pozycji pionowej na rąbek od dołu do góry. Aby nie uszkodzić tocznego korpusu, najpierw usuwa się go ze szkła wraz z umieszczonym wewnątrz smarem.

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Korekta geometrii puszki instalacyjnej

Podczas gdy skrzydło metalowych drzwi nie może wyginać się we własnej płaszczyźnie ze względu na swoją dużą sztywność, rama montażowa może znacznie się odkształcać. Przyczyną tego może być zarówno nacisk z niewzmocnionego otworu, jak i proste ugięcie pod ciężarem drzwi skrzydłowych. Zwykle w celu wyeliminowania tego efektu blok drzwiowy wyposażony jest w rozprowadzone mocowanie kotwiące, co pozostaje całkowicie w gestii monterów..

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Naprawienie geometrii stalowej ramy jest dość łatwe. Aby to zrobić, musisz określić podstawę – najbardziej płaską stronę pudełka, znajdującą się jak najbliżej któregokolwiek z normalnych. Korzystając z metody opisanej powyżej, używając konstruktora osi lasera, musisz narysować mapę odkształceń, aby dokładnie wiedzieć, w którym kierunku i o ile pozostałe krawędzie powinny zostać przesunięte..

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Zakrzywione boki ościeżnicy są częściowo wycięte: należy oczyścić spoinę piankową lub cementową i zapewnić szczelinę wystarczającą do wyrównania. Następnie należy wywiercić otwory w końcach otworu i umieścić rząd kotew skierowanych wzdłuż osi, aby przeciwdziałać siłom skierowanym w celu wyrównania ramy. Do ścian betonowych zaleca się stosowanie kotew rozprężnych, a do luźnych i komórkowych kotew chemicznych. Grubość słupków w obu przypadkach powinna być porównywalna z całkowitym przekrojem profilu skrzynkowego. Dalsze działania są oczywiste: za pomocą dźwigni i przekładek nadaje się ramie odpowiedni kształt, po czym cały blok jest mocowany do kotew poprzez spawanie.

Prostowanie sieci

Samo skrzydło drzwi można zginać w kierunkach równoległych do własnej płaszczyzny, czyli za pomocą śruby napędowej, skręcając i pęczniejąc. Zwykle grubość blachy stalowej w środniku jest wystarczająco mała, aby przeprowadzić wyrównanie, aczkolwiek z zachowaniem naprężeń szczątkowych.

Będzie to wymagało zdjęcia i demontażu drzwi, usunięcia wewnętrznej okładziny, izolacji, zamków i systemu blokowania poprzeczek. Istotą prostowania jest zamontowanie dodatkowych usztywnień umieszczonych w kierunku zginania. Oznacza to, że jeśli środkowa część drzwi jest wygięta na zewnątrz, a górna i dolna krawędź są owinięte do wewnątrz, usztywnienie jest instalowane pionowo. W związku z tym przy zginaniu wzdłuż osi pionowej należy zainstalować jedno lub więcej żeber poziomych, a przy skręcaniu śrubowym – po przekątnej.

Jak naprawić przekrzywione metalowe drzwi

Wyprostowanie płótna w ten sposób wymaga nie tylko późniejszego malowania i wymiany szpachlówki, praca ta musi być wykonana z wyczuciem i zrozumieniem sprawy. Wcześniej może być konieczne całkowite lub częściowe usunięcie wszystkich krawędzi usztywniających, z wyjątkiem krawędzi. Przed zamontowaniem nowych elementów wzmacniających, drzwi należy ułożyć na płaskiej płaszczyźnie, a następnie za pomocą podszewki i ucisku zagiąć płótno w kierunku przeciwnym do kierunku krzywizny. W takim przypadku odwrotną deformację należy wykonać z pewnym marginesem, który kompensuje elastyczność metalu.

Kiedy trzeba ponownie zainstalować jednostkę przydrzwiową

Podsumowując powyższe, można argumentować, że nawet bardzo silne przekrzywienie i odkształcenie drzwi należy skorygować. Istnieją jednak sytuacje, w których nie można zrezygnować z półśrodków..

Mowa o takich wadach montażowych, w których drzwi są zakleszczone lub mają niewystarczająco mocne mocowanie w otworze. Tak więc przy projektowaniu ramy ciężkich drzwi sejfowych w rogach należy przewidzieć zewnętrzne chusty, które dostrzegają obciążenia ściskające i rozciągające od masywnego skrzydła drzwi. Bok ościeżnicy z zawiasami musi być wzmocniony wielokierunkowymi poprzeczkami lub kotwami, które wchodzą w korpus ściany co najmniej 25-30 cm.

Jeśli te i podobne wymagania dotyczące montażu drzwi metalowych nie zostaną spełnione, nawet bardzo staranne wyrównanie będzie z czasem bezużyteczne. Prawidłowym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie całkowitego demontażu z tymczasowym montażem najtańszych drzwi, a następnie skorygowanie geometrii usuniętego bloku drzwi i zamontowanie go z powrotem, przestrzegając wszystkich zasad i wymagań.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności