Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Treść artykułuW tym artykule dowiesz się, czym różnią się otwory okienne i drzwiowe, które mają różne formy górnej części. Opowiemy o zaletach i wadach różnych typów nadproży, a także podamy przykłady z historii, które wpłynęły na wygląd starożytnych budowli..

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Kształt górnej części okna lub drzwi – nadproża, zmieniał się w zależności od przeznaczenia budynku i jego architektury. Wielkość i wizerunek całego budynku nadaje ton mniejszym elementom – oknom, drzwiom, werandom, szczytom, cokołom. Dotyczy to zwłaszcza obiektów sakralnych i historycznych – kościołów i świątyń, muzeów i fortec.

Nadproże otworu jest nie tylko konstruktywne, ale także rozwiązanie wewnętrzne, zwłaszcza w architekturze antycznej lub jej imitacji. Przyjrzymy się głównym typom zworek.

Otwieranie obcym nadprożem

Mur z drobnych elementów ma jedną wadę – poszczególnych elementów (cegieł) nie można łączyć na długość ani na szerokość. Aby to zrobić, materiały obce (inne niż materiał murarski) są zawarte w cegle lub murze, które mają dobre wskaźniki jednorodności i są w stanie wytrzymać obciążenia liniowe w stanie swobodnym lub utwierdzonym. Nadproże otworu pozostaje proste, przejmując obciążenia ze ścian wyższych kondygnacji. Ze względu na koncentrację normalnych obciążeń * w części środkowej prosta przegroda pozioma pracuje w zginaniu.

* Obciążenia normalne – obciążenia prostopadłe do płaszczyzny kontaktu.

Nadproże fabryczne żelbetowe

Najpopularniejszy typ tego elementu konstrukcyjnego. Jest szeroko rozpowszechniony ze względu na zalety betonu – taniość, obfitość materiału, masową produkcję małych wyrobów betonowych. Jest wygodny w użyciu przy wznoszeniu wszelkiego rodzaju budynków z otworami o szerokości nie większej niż trzy metry. Gotowe nadproża różnią się przekrojem i długością. Przy niewielkim przekroju możliwy jest montaż ręczny, dzięki czemu nadaje się do budownictwa prywatnego.

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Nadproże żelbetowe monolityczne

Jest ułożony na miejscu – beton układa się w szalunku z ramą, montowaną bezpośrednio w otworze. Zapewnia dobrą dodatkową przyczepność do ścian oporowych. Często kojarzony jest z pasem pancernym. Główną zaletą jest możliwość samodzielnego wykonania. Wada – w 50% przypadków stosuje się beton i ramy o nieodpowiedniej jakości.

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Profil stalowy

Może to być produkt z niemal każdej sekcji. Najpopularniejsze to narożnik, kanał, dwuteownik, skrzynka. Metal dobrze wytrzymuje obciążenia rozciągające, ale jego koszt jest stosunkowo wysoki. Główną zaletą jest lekkość produktu i łatwość montażu. Wada – wysoka cena i mostek zimny, ze względu na wysoką przewodność cieplną metalu.

Film o nadprożach stalowych z komentarzami

Nadproże drewniane

Atawizm, który nadal ma miejsce w przypadku braku możliwości zainstalowania opcji wskazanych powyżej. Godność to taniość. Wadą są wszystkie problemy z drewnem i krótka żywotność (dla budynku z kamienia). Nadproże wykonane z drewna było stosowane głównie w masowych budynkach prywatnych w latach 40-80-tych, kiedy zamiast cementu używano kompozycji glinianych.

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Nadproża ceglane

W tym przypadku nadproże rozumiane jest jako rząd kamieni, ograniczający otwór od góry. Mur ma dużą masę i nadproże musi to wytrzymać, dlatego murowanie wierzchołków otworów było w przeszłości zajęciem specjalnych rzemieślników. Ich prace można dziś zobaczyć na budynkach między 80 a 1000 lat. Metody te były stosowane przed wynalezieniem tanich i wygodnych materiałów – profili stalowych i kawałków żelbetu..

Nadproże klinowe

Ten rodzaj muru jest nadal stosowany w małych i średnich (do 2 m) otworach. W tym przypadku kamień (cegła) kładzie się na krawędzi pod kątem do środkowej pionu. Działka przenosi obciążenie dzięki siłom dystansowym przenoszonym na ściany nośne. Pozycja kątowa zapewnia stałą siłę ściskającą, która zapobiega zapadnięciu się nadproża. Kamień kładzie się na przygotowanym wcześniej szalunku z oznaczeniami.

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Nadproże łukowe

Długość łuku jest 1,5 raza dłuższa niż w przypadku nadproża prostego, co zapewnia najbardziej efektywne rozłożenie obciążenia właściwego. Prawidłowa geometria dowolnej konstrukcji łukowej zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia, co umożliwia budowę konstrukcji podziemnych – tuneli, przejść podziemnych, kanałów.

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Skoczek dziobowy lub segmentowy

Najbardziej niezawodny ze wszystkich litych kształtów liniowych *. Rodzaj łukowatego nadproża, a dokładniej jego segmentu. Posiada sklepienie, którego promień jest znacznie większy niż połowa odległości między podporami (jak w klasycznym łuku „poprawnym”). Układa się go tak samo jak klin i łukowato, ale szalunek ma nadany kształt. Ma większą nośność dzięki większej długości i powierzchni nadproża (odpowiednio mniejsze obciążenie właściwe o 1 cm2).

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

W istocie ceglane nadproże to ten sam mur, tylko ze zmodyfikowaną strukturą, która lepiej rozkłada obciążenie. Ogólne zalety takich form to brak obcych elementów (najlepsze połączenie muru) oraz mostki termiczne. Wadą jest złożoność wykonania i czas utrzymywania przed zdzieraniem. Wyróżnia je również oryginalny wygląd. Wszystkie opisane rodzaje ceglanych nadproży są aktywnie wykorzystywane w budowie kominków, pieców, grilla. To doskonałe rozwiązanie dla wyglądu kamiennego paleniska lub portalu pieca.

* Bryła liniowa – widok elementu, którego lico jest linią nie przerywaną narożnikiem wewnętrznym lub zewnętrznym, stopniem lub przerwą.

Testy skoczków na wideo

Sklepienie

W architekturze budynków sklepienia wyróżniają się, ponieważ nie można ich w pełni nazwać otworami drzwiowymi lub okiennymi w tradycyjnym znaczeniu. Są to raczej formy ścian, które w ogóle nie mają zworek. Sklepienie ze względu na swój kształt przecina wysokość ściany na pół. W związku z tym obciążenie jest również rozkładane, a siła działająca na krawędź łuku nie jest już normalna, ale styczna. Naprężenie nie jest skoncentrowane w górnej części otworu, jak we wszystkich opisanych przypadkach, ale jest rozpraszane i przenoszone wzdłuż ścian nośnych na fundament. To wyjaśnia, dlaczego krawędzie sklepień są tak strome, czasami prawie pionowe..

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Najbardziej uderzającym przykładem architektury sklepionej są majestatyczne gotyckie świątynie. Wysokość znajdujących się w nich sklepień może sięgać kilkudziesięciu metrów. To optymalny rozkład obciążenia jest kluczem do niesamowitej trwałości tych konstrukcji, z których wiele ma ponad 900 lat..

Pochodne okna sklepionego

Istnieją dwie popularne odmiany oparte na ideach starożytnej architektury. Są skrzyżowaniem łuku i sklepienia..

Okno termiczne (Dioklecjana)

Swoją nazwę zawdzięcza terminom Dioklecjana (łaźnie), gdzie został użyty po raz pierwszy. Układ otworów to sklepienie łukowe ze wspornikami na poziomej krawędzi, podzielone na trzy sektory. Oznacza to, że nadproże łukowe ma dodatkowe podpory. Przypuszczalnie podpory te były potrzebne do zapewnienia niezawodności konstrukcji na dużych rozpiętościach. Wraz z rozwojem materiałów budowlanych wygląd okna został zachowany tylko ze względów estetycznych (nie są wymagane żadne dodatkowe podpory).

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Okno weneckie

Opracowana koncepcja okna termicznego to otwór podzielony pionowymi kolumnami (filarami) na trzy części. W środkowej części górnej znajduje się nadproże łukowe, skrajne części posiadają poziomy szczyt, który służy jako platforma nośna dla słupów. Okna weneckie występują w ogromnych formach – portalach przejściowych i elementach wsporczych dawnych mostów. Ze względu na swój niepowtarzalny wygląd powstały jako część okazałych zamków..

Nadproże okienne: jakie są formy i rodzaje nadproży

Oczywiście każdy z powyższych typów otworów można dziś odtworzyć. Niezawodność i nośność betonu zbrojonego pozwala nie myśleć o obciążeniach wynikających z układania cegieł w konstrukcji niskiej.

Mając wystarczające fundusze i chęć, możesz powtórzyć każdy element architektoniczny przy użyciu nowoczesnych technologii – formy silikonowe i poliuretanowe do sztukaterii, ramy stalowe i odlewy betonowe. Najbardziej niezawodnym i oryginalnym naszym zdaniem rozwiązaniem jest nadproże łukowe. W jednym z poniższych artykułów powiemy Ci, jak stworzyć go samodzielnie..

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności