Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Treść artykułuDoprowadzenie rur do grzejnika od dołu to jedno z najlepszych rozwiązań w hydraulice, zapewniające wysoki poziom estetyki urządzeń grzewczych. Istnieje jednak szereg zasad, których przestrzeganie zapewni prawidłową pracę całej instalacji hydraulicznej i ułatwi proces podłączania..

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Jakie grzejniki są przeznaczone do podłączenia dolnego

Nie bez powodu schemat przekątnej podłączenia grzejników jest uważany za najbardziej skuteczny. W ten sposób zapewnione jest maksymalne odprowadzanie ciepła, równomierne rozprowadzenie chłodziwa oraz optymalny gradient temperatury przyczyniający się do intensywnej konwekcji. Nawet przy dolnym doprowadzeniu rur do grzejnika jednym z obowiązkowych wymagań jest zapewnienie przepływu wody po przekątnej od górnej krawędzi do dolnej przeciwległej. Ale nie wszystkie grzejniki mają urządzenie, które pozwala osiągnąć taki rozkład chłodziwa..

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programuKonstrukcja grzejnika płytowego z dolnym podłączeniem

Najpopularniejszym rodzajem urządzeń grzewczych, w którym projekt przewiduje wymagane warunki, są grzejniki płytowe. Inny typ można nazwać grzejnikami sekcyjnymi z dolnym podłączeniem, chociaż tylko dwie pierwsze sekcje mają zasadnicze różnice w konstrukcji, wszystkie pozostałe są najbardziej powszechne. Oba te typy grzejników mają parę dysz umieszczonych na dole, to znaczy skierowanych w stronę podłogi. W obu przypadkach specyfika urządzenia polega na tym, że rura zasilająca jest podłączona bezpośrednio do kanału, przez który chłodziwo kierowane jest do górnej części labiryntu.

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programuGrzejnik segmentowy z dolnym podłączeniem

Istnieje również możliwość doposażenia konwencjonalnych grzejników sekcyjnych w celu połączenia ich dolnym podłączeniem bocznym. W tym celu stosuje się specjalne okucia, dzięki którym zmienia się konfiguracja kanałów cyrkulacyjnych. Dolne podłączenie może być dwukierunkowe, w tym przypadku zamiast stopy wkręca się zawór od strony zasilania, który spoczywa na końcu króćca pierwszej sekcji i tłumi go, natomiast wylot skierowany jest prosto do góry.

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programuZawór do dolnego podłączenia grzejnika

Możliwe jest również podłączenie jednokierunkowe, dla którego konieczne jest zamontowanie zaworu z rurową sondą przeznaczoną do wypływu schłodzonego nośnika ciepła.

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programuJednostka termostatyczna do dolnego podłączenia grzejnika

Opisany asortyment armatury można zastosować do większości modeli grzejników segmentowych bimetalicznych i aluminiowych. W kategorii wyjątków są być może tacy egzotyczni przedstawiciele świata urządzeń grzewczych, jak Rifar Monolit, którzy nie mają nypli, chociaż są modyfikacje w ich ofercie modelowej dla niższej podaży rur. W praktyce hydraulicznej zdarzają się również przykłady dolnego podłączenia grzejników żeliwnych, chociaż możliwość takiego montażu zawsze ustalana jest indywidualnie w zależności od modelu.

W których układach grzewczych stosuje się dolny wlot

Oczywiste jest, że doprowadzanie chłodziwa od dołu do góry jest nienaturalne, ponieważ jest skierowane przeciwko działaniu grawitacji. Z tego powodu dolne podłączenie grzejników nie może być wykonane w otwartych systemach grzewczych z naturalną cyrkulacją. Ale to nie jedyne ograniczenie..

Nawet przy dwukierunkowym podłączeniu dolnym, w którym podłączenie rury powrotnej odbywa się zgodnie ze standardowym schematem, na zasilaniu instalowany jest specjalny zawór. Jego przepustowość jest niższa niż w przypadku konwencjonalnej obudowy z wkręcaną złączką, dlatego współczynnik lokalnej rezystancji grzejnika w tym przypadku będzie co najmniej dwukrotnie większy od wartości nominalnej. Wymusza to stosowanie pomp obiegowych o bardziej intensywnym ciśnieniu i radykalnie zmienia procedurę obliczeń hydraulicznych..

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Przy jednokierunkowym połączeniu dolnym pojawia się jeszcze więcej trudności. Po pierwsze, lokalny opór hydrodynamiczny chłodnicy wzrasta jeszcze bardziej, ponieważ teraz przez jeden wylot przechodzą dwa przeciwległe kanały o dość małym nominalnym otworze. Ponadto występują trudności z instalacją zaworów odcinających i regulacyjnych. Wysokiej jakości dolne węzły przyłączeniowe do grzejników z wbudowaną głowicą termostatyczną to rzadkość na rynku krajowym. Większość asortymentu reprezentują produkty wykonane w Chinach, które nie zapewniają wystarczającej elastyczności i dokładności regulacji. Kolejny niuans tkwi w sposobie regulacji natężenia przepływu chłodziwa: zamiast drążka ograniczającego przepustowość, większość jednostek wtryskowych ma wbudowane obejście, które radykalnie zmienia technikę równoważenia. Jednocześnie instalacja jednostki wtryskowej z wolnostojącym dławikiem i głowicą termostatyczną jest często niedopuszczalna ze względu na brak wolnej przestrzeni, a jeśli taka konfiguracja jest nadal możliwa, będzie niezwykle uciążliwa i niewygodna w obsłudze..

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programuDwururowy system grzewczy z przepływowym ruchem chłodziwa

Można powiedzieć, że systemy dwururowe z przechodzącym ruchem chłodziwa lub złączami promieniowymi najlepiej nadają się do dolnego podłączenia grzejników. Ze względu na znaczne zmniejszenie przepustowości grzejników nie ma oczywistego powodu, aby odrzucać cienkie rury PEX ze złączkami zaciskowymi, które wyglądają znacznie bardziej elegancko niż inne systemy zasilania. Nie jest dobrym pomysłem stosowanie dolnego przyłącza dla obwodów jednorurowych, w takim przypadku dość trudno jest zbilansować system i zapewnić jego stabilną pracę.

Orurowanie chłodnicy

Oczywiście zastosowanie usieciowanego polietylenu w złączu grzewczym nie jest wcale konieczne, chociaż jest preferowane ze względu na niezawodność i estetykę. Zdecydowanie należy zrezygnować z używania rur stalowych. Powód jest prosty: tradycyjnie przy dolnym podłączeniu rury wchodzą do podłogi i biegną pod osłoną lub wzdłuż sufitu dolnej kondygnacji. Jeśli rura grzewcza przechodzi przez sufit, wymagana jest obudowa, która nie ma najlepszego wpływu na wygląd wykładziny podłogowej. W przeciwnym razie wybór materiału do odsprzęgnięcia układu jest całkowicie dowolny, można zastosować polipropylen, wspomniany PEX a nawet miedź .

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Osobno warto poruszyć temat stosowania izolacji rur. Istnieją trzy stanowiska w tej kwestii:

  1. Rury bez izolacji mogą pełnić funkcję ogrzewania podłogowego pod warunkiem, że znajdują się w strefie przejścia.
  2. Izolacyjna obudowa skutecznie ogranicza pasożytnicze wycieki ciepła, co jest istotne przy układaniu rur we wnęce technicznej sufitu dolnej kondygnacji.
  3. Kiedy rury znajdują się w gęstym, nieściśliwym medium, takim jak wylewka podłogowa, izolacja działa jak amortyzator, kompensując rozszerzalność cieplną tworzywa sztucznego i umożliwiając mu rozszerzanie się w obu kierunkach.

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Podczas montażu okablowania należy dokładnie znać położenie grzejników. Wysokość może się różnić, ale przesunięcie poziome jest generalnie niedopuszczalne. Wynika to z faktu, że okucie obrotowe nie znajduje się na powierzchni, to znaczy nad powłoką wystaje tylko prosty odcinek, który jest połączony z wylotem chłodnicy. Możesz odstąpić od tej zasady tylko wtedy, gdy używane są węzły dolnego bocznego połączenia, w którym to przypadku wyloty rur znajdują się w odległości około 100-120 mm od końca obudowy grzejnika.

Armatura i materiały eksploatacyjne

Sam montaż grzejników z podłączeniem dolnym nie stwarza żadnych szczególnych trudności, ale wymaga wcześniejszego przygotowania wszystkich niezbędnych elementów wyposażenia, armatury i opakowań. W zależności od rodzaju grzejników lista może się różnić.

W przypadku grzejników, których dolne połączenie jest przewidziane w projekcie, wymagany jest zestaw adapterów, który odpowiada materiałowi rury. Z reguły są to proste złączki zaprasowywane lub tuleje do lutowania, przy stosowaniu polipropylenu zaleca się montaż złączek gwintowanych „amerykańskich”. W takich przypadkach zawory regulacyjne rzadko są instalowane bezpośrednio pod grzejnikiem, ich optymalne położenie znajduje się na rozdzielaczu. Dokładnie tak samo jest w przypadku montażu jednostek wtryskowych..

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Dzięki bocznemu orurowaniu dolnemu możliwe jest zamontowanie na grzejniku zaworów termostatycznych i regulacyjnych. W tym przypadku wszystkie kształtki są montowane na części „metalowej”, to znaczy są pakowane na połączeniach gwintowanych ze złączkami lub złączkami gwintowanymi dolnych zaworów przyłączeniowych. W każdym przypadku każdy grzejnik jest wyposażony w dwa kulowe zawory odcinające, co umożliwia demontaż grzejnika bez zatrzymywania instalacji. Będziesz także potrzebował jednej lub dwóch wtyczek chłodnicy i dźwigu Mayevsky’ego. Uszczelnianie połączeń gwintowanych tradycyjnie wykonuje się za pomocą pakuły i pasty uszczelniającej Unipak..

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Zasady instalacji

Przed podłączeniem grzejnika do instalacji należy go zmontować w pozycji leżącej wraz z montażem wszystkich armatur. Docelowo powinny być tylko dwie proste złączki zaprasowywane lub połączenia obrotowe: na rurze zasilającej i powrotnej.

Dolne połączenie grzejników: zalety i wady programu

Dolny zawór przyłączeniowy zastępuje tuleję grzejnika. Uszczelniony jest w sposób standardowy dla tej jednostki – za pomocą O-ringa. Wskazane jest zaznaczenie położenia przelotowego otworu na trzpieniu na nakrętce zaworu tak, aby po wkręceniu znajdował się ściśle pionowo. Aby skorygować położenie, można użyć uszczelek o różnej grubości i wyregulować stopień dokręcenia.

Wtryskiwacz podłączony jest w podobny sposób, ale dość często nie ma nakrętki zastępującej tuleję. Przy jednostronnym dolnym połączeniu wylot na odwrotnej stronie jest stłumiony wtyczką, podobnie jak jeden z górnych, w pozostałym zamontowany jest dźwig Mayevsky. Dalszy schemat montażu jest prosty: cały niezbędny sprzęt odcinający i sterujący jest pakowany na gwintowane złączki zaworu, jednostki wtryskowej lub dolnych wylotów na kablu za pomocą pasty uszczelniającej. Docelowo grzejnik montuje się na miejscu jako zespół i mocuje metodą naścienną lub podłogową, a następnie podłącza do systemu.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności