Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Treść artykułuIstnieje wiele powodów, dla których warto stosować przepompownie powierzchniowe: stabilne ciśnienie w instalacji, długa żywotność i łatwość konserwacji. Pomożemy Ci uporać się z instalacją, podłączeniem i integracją z różnymi typami instalacji wodociągowych w domach i domkach letniskowych.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Wybór miejsca instalacji

Prawidłowe ustawienie stacji jest najwyższym priorytetem. Z jednej strony w ogrzewanym i suchym pomieszczeniu warunki sprzyjają długiej i bezawaryjnej pracy urządzeń hydraulicznych. Z drugiej strony przerywany hałas podczas włączania pompy ma niewiele wspólnego z komfortem..

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni1. Cóż, głowa. 2. W domu zainstalowana pompownia. 3. Linia między studnią a pompownią przebiega na głębokości poniżej poziomu zamarzania

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Jeśli między domem a punktem poboru wody znajduje się pomieszczenie gospodarcze lub niedaleko od niego, wówczas najlepiej jest tam wykonać instalację. Jeśli to możliwe, skróć długość linii między studnią a pompownią. Dlatego konieczne jest zainstalowanie pompy z hydroakumulatorem (GA) nie dalej niż 14-16 m od studni lub studni, gdy lustro wody jest pogłębione na około 7-10 m.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni1. Cóż. 2. Pomieszczenie gospodarcze. 3. Przepompownia. 4. Dom

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Jeśli studnia jest bardzo daleko od domu, wymagana będzie studnia techniczna, keson. Do jego budowy wykopuje się obok studni dół fundamentowy, którego wymiary powinny umożliwiać umieszczenie pompy, wytwornicy gazu, systemu filtracji wstępnej i orurowania. Osoba po zejściu do kesonu musi mieć dostęp do wszystkich przyłączy i elementów funkcjonalnych w celu ich konserwacji.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni1. Keson z zainstalowaną pompownią i studnią. 2. Linia od pompowni do odbiorcy. 3. Dom

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Konieczne jest doprowadzenie do stacji rury polietylenowej (HDPE) o średnicy równej rurze wlotowej pompy, której drugi koniec jest opuszczany do studni lub studni, wyposażonej w zawór zwrotny i filtr zgrubny.

Podczas układania rury nie zapomnij o ważnym punkcie – należy ją ułożyć poniżej głębokości zamarzania lub zaizolować. Ważne jest również zaopatrzenie tej sekcji w kabel grzejny: w przypadku silnych mrozów to właśnie zamarzanie rury ssącej jest główną przyczyną awarii w instalacjach wodociągowych.

Sposób wykonywania orurowania stacji

Odcinek między punktem poboru wody a wlotem pompy, inaczej nazywany przewodem wlotowym, powinien mieć jak najmniejszy opór przepływu. Z tego powodu nie są na nim montowane żadne armatury, tylko drugi zawór zwrotny znajduje się obok pompy, aby skompensować uderzenie wodne po włączeniu. Możliwe jest również zainstalowanie zabezpieczenia przed suchobiegiem obok zaworu.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni1. Zgrubny filtr wgłębny. 2. Zawór zwrotny. 3. Dobrze lub dobrze. 4. Hydroakumulator. 5. Pompa. 6. Linia do napełniania instalacji wodą. 7. Przełącznik ciśnienia. 8. Zawór zwrotny. 9. Linia do konsumenta

Wylot pompy jest połączony z HA krótką rurą. Jeśli w standardowej konfiguracji pompowni zainstalowany jest wąż w oplocie, należy go zdjąć i założyć odłączaną złączkę (amerykańską) na złączkę GA i mocno wkręcić mosiężny trójnik z gwintem wewnętrznym na jednym z bocznych wylotów i zewnętrznym na pozostałych do wylotu pompy. Zapakuj drugą Amerykankę w mosiężny trójnik i podłącz do pierwszej rury polipropylenowej, przylutowanej przez dwa obrotowe kolanka.

Złącze MRV (z metalowym gwintem wewnętrznym) jest mocowane do wolnego wylotu trójnika, a następnie lutowany jest kolektor techniczny złożony z kilku trójników. Pierwszy trójnik ma RTM dla gwintu rurowego calowego do montażu manometru zasilania wodą. Drugi trójnik wyposażony jest w zawór kulowy i wylot rury, podniesiony pionowo 30–40 cm nad stację. Ten element systemu umożliwia napełnianie instalacji wodą przez lejek po zamontowaniu lub konserwacji linii dopływowej. Kolejna gałąź służy do odprowadzania brudnej wody lub zmniejszania ciśnienia.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Regulator ciśnienia jest instalowany w dowolnej części kolektora technicznego. Czasem jest wykonywany w korpusie „krzyżowym”, to znaczy po wkręceniu go do pompy zamiast trójnika pozostają też dwa odgałęzienia. Instalacja regulatora ciśnienia na wlocie HA jest powszechna, w niektórych przypadkach ważne jest przestrzeganie zalecanego położenia przestrzennego urządzenia.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Wylot z kolektora technicznego jest oddzielony zaworem kulowym, za którym znajduje się przewód odpływowy lub kolektor do prowadzenia rur do punktów poboru wody. Między węzłami dystrybucyjnymi technicznymi i konsumenckimi może występować dowolna odległość. Należy jednak mieć na uwadze, że co 10 m poziomego rurociągu stwarza opór przepływu cieczy odpowiadający jednemu metrowi, w którym mierzone jest ciśnienie generowane przez pompę. Konieczne jest jedynie zainstalowanie filtra mechanicznego o gęstości około 20 mikronów bezpośrednio za zaworami odcinającymi stacji.

Połączenie elektryczne

Większość domowych pompowni jest podłączona do sieci jednofazowej, w której funkcje przewodu neutralnego i ochronnego są oddzielone. Wyposażenie ochronne jednostki sterującej składa się z precyzyjnie dostrojonego wyłącznika ochronnego silnika i wyłącznika różnicowoprądowego 30 mA.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Aby zasilić pompę, kabel zasilający układa się w oplocie ochronnym i pudełku. Przekrój i rodzaj kabla dobiera się zgodnie z instrukcją dla pompowni. Jego koniec jest połączony z listwą zaciskową silnika przez uszczelniony otwór, przewody są zaciśnięte za pomocą końcówek widełkowych lub pierścieniowych. Tradycyjnie skręcamy żółto-zielony korpus, resztę przypisujemy według własnego uznania: fazę – do pinu oznaczonego L lub W2, a zero – do N lub V1. Oznaczenia mogą się różnić w zależności od typu silnika.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

W osłonie przewody ochronne i neutralne są połączone ze wspólnymi blokami. Faza pierwsza po wyjściu z zabezpieczenia jest przerywana drugim przewodem, dwuprzewodowym, podążającym za regulatorem ciśnienia, a od niego do zabezpieczenia przed suchobiegiem. Pierwsze urządzenie jest połączone dwoma uszczelnionymi wejściami. Jeśli ich tam nie ma, do każdego z nich jest doprowadzany oddzielny kabel. Zarówno blok ochronny, jak i regulator mają styki normalnie zamknięte i są połączone szeregowo. Jest to mało prawdopodobne, ale jeśli moc pompy jest wyższa niż 4 kW, wówczas obciążenie należy przełączać za pomocą stycznika.

No cóż: czy jest jakaś różnica

Studnia i studnia przedstawiają zupełnie inne warunki rozmieszczenia sprzętu. Z reguły stacje powierzchniowe są instalowane przy poborze wody ze studni na piasku lub studni abisyńskiej, w której ze względu na małą średnicę rury nie ma możliwości zastosowania pompy zatapialnej. Wadą studni jest to, że może wymagać ustawienia kesonu, podczas gdy studnia może czasami umieścić zwartą stację bezpośrednio wewnątrz pierścieni lub pod nadbudową.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Studnie często nie są tak biedne. Oczywiście ochrona jest zapewniona na wypadek opróżnienia sieci, ale za każdym razem napełnianie instalacji wodą to nadal przyjemność. Konieczne jest uwzględnienie jednorazowego natężenia przepływu studni, aby po napompowaniu ciśnienia system miał czas na napełnienie akumulatora. To samo dotyczy poziomu dynamicznego: wybierz pompę o niższej wydajności lub zmniejsz ciśnienie robocze i zmniejsz zużycie wody.

Jak podłączyć pompownię do studni lub studni

Inna różnica polega na tym, że stosunkowo łatwo jest wykonać podziemne doprowadzenie wody do konwencjonalnej studni, podczas gdy w wąskiej studni możliwe jest wejście tylko przez górny dzwon. Rura przewodu wlotowego tworzy kolano w kształcie litery U, które należy w jakiś sposób zaizolować, lub należy zainstalować rurę kesonową do montażu złączki obrotowej.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności