Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Treść artykułuDziś po raz kolejny poruszymy temat wyboru sposobu ogrzewania domu. Przypadki, w których poza olejem napędowym nie ma innych źródeł ciepła, są dość rzadkie, niemniej jednak takie systemy grzewcze będą interesujące nie tylko dla tych, którzy ich wyraźnie potrzebują, ale także po prostu zainteresowanych. Porozmawiajmy o kotłach na olej napędowy do ogrzewania prywatnego domu.

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Paliwa płynne: dlaczego i dlaczego?

Długo można się spierać, jaki rodzaj energii jest bardziej opłacalny do ogrzewania, zawsze znajdą się zwolennicy zarówno idei ogrzewania geotermalnego, jak i konwencjonalnych pieców opalanych drewnem. Prawda jest taka, że ​​nie ma opcji wyjątkowo wygrywającej, wszystko zależy od celów i warunków użytkowania danego systemu. Tak jest z olejem napędowym: to dość archaiczne źródło energii cieplnej nadal znajduje zastosowanie tam, gdzie nie ma prądu ani gazu, a używanie kotła opalanego drewnem jest uważane za jeszcze bardziej archaizm.

Może istnieć kilka warunków wstępnych do wyposażenia kotłowni na paliwo ciekłe. Najważniejsze z nich to ograniczony wybór nośników energii, swobodny dostęp do oleju napędowego i korzystna cena, czasem dominuje wygoda w stosunku do innych alternatyw. Nie jest dobrym pomysłem ocenianie nośników energii wyłącznie po ich koszcie i wartości opałowej. Koszty podłączenia do sieci szkieletowej, cena samego kotła oraz innych elementów systemu grzewczego to tylko niektóre z czynników ekonomicznych..

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Chociaż olej napędowy w większości przypadków ustępuje tylko energii elektrycznej pod względem marnotrawstwa, różnicę w cenie można pokryć autonomią i łatwością użytkowania. W każdym razie, zanim ostatecznie zdecydujesz się na wybór kotła na olej napędowy, musisz zrozumieć, jak wygląda ten system grzewczy, jakie trudności mogą pojawić się podczas instalacji i eksploatacji, a także jakie mogą być ukryte korzyści. Odpowiemy na te pytania.

Zakup i przechowywanie paliwa

Pierwszą rzeczą, która wyróżnia kotły olejowe w negatywnym świetle, są problemy z paliwem. Niewtajemniczonym czytelnikom może się wydawać, że nie ma problemu z przechowywaniem kilku baryłek oleju napędowego na farmie, ale iluzja prostoty rozpływa się przy badaniu wskaźników zużycia paliwa. Do ogrzewania przeciętnego domu o powierzchni 100 m2 przy standardowym zabezpieczeniu termicznym potrzeba 15 litrów oleju napędowego dziennie, czyli 2,5–3 tony na cały sezon grzewczy. I to wcale nie jest brutalny wydatek: jeśli palnik jest nieprawidłowo ustawiony, słaba izolacja lub z powodu wad instalacji, zużycie może być o 20-25% wyższe.

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Jeśli takie zużycie odpowiada wskaźnikom ekonomicznym, konieczne jest zapewnienie tras dostaw i miejsca do przechowywania paliwa. Najbardziej opłacalną i zarazem najtrudniejszą opcją jest zamówienie cysterny, czyli zakup oleju napędowego po cenach hurtowych. Przy takim schemacie zakupu oszczędności mogą sięgać 10-15%, ale istnieje znaczna wada – niemożność zmieszczenia całej objętości cysterny we własnym magazynie. Stąd wniosek: najbardziej wymierna korzyść z zakupu hurtowego będzie przedmiotem wspólnego zamówienia, czyli jeśli w pobliżu znajdują się inne gospodarstwa ogrzewane silnikiem diesla.

Nie zaleca się kupowania paliwa „w biegu”, czyli w trakcie jego zużycia. Oczywiście pomysł na zakup pary 200-litrowych beczek wygląda atrakcyjniej niż budowa zbiornika o pojemności 3-4 m3, ale to podejście jest wyjątkowo niekorzystne i zawodne. Serio, możliwość wykorzystania pojemników eksploatacyjnych jako głównych należy rozważać tylko w obiektach czasowego pobytu: domkach letniskowych, warsztatach czy domach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji benzynowej. Nawiasem mówiąc, najlepszym czasem na zakup oleju napędowego jest zakończenie pierwszych zbiorów i siewu roślin ozimych w rolnictwie, czyli późne lato – wczesna jesień.

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Budowa magazynu paliwa to najtrudniejszy etap w aranżacji ogrzewania na olej napędowy. Oprócz dostatecznie dużej pojemności istnieją również wymagania dotyczące szczelności, odporności chemicznej, czystości i wytrzymałości mechanicznej. Wyciek kilku ton oleju napędowego do gleby to lokalna katastrofa ekologiczna. Dlatego do przechowywania paliwa można używać tylko fabrycznie wykonanych pojemników metalowych i plastikowych, które są certyfikowane przez producenta i certyfikowane pod kątem obojętności chemicznej, czystości i szczelności, a także odporności na wszelkiego rodzaju wpływy..

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Istnieją dwa rodzaje magazynów paliw: naziemne i podziemne. Ponieważ dla kotła nie opłaca się kupować mrozoodpornego oleju napędowego, prawie zawsze preferowane jest podziemne położenie zbiorników. W ten sposób paliwo jest niezawodnie chronione przed przegrzaniem w letnich upałach, a jednocześnie utrzymywane jest w dodatniej temperaturze przez cały okres grzewczy. Zaletą podziemnego magazynu jest również jego wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe..

Porozmawiajmy pokrótce o zorganizowaniu podziemnego magazynu oleju napędowego, który w zakresie opakowań reguluje GOST 1510–84. Jeśli chodzi o proces budowy, wszystko jest niejednoznaczne: z jednej strony jest SNiP 2.11.03-93, ale magazyny o łącznej kubaturze do 700 m3 nie pasują do żadnej z kategorii opisanych w tym dokumencie. Jak pokazuje praktyka, nawet niedbale zainstalowane podziemne magazyny do 100 m3 bez żadnych problemów zdać egzamin i odbiór, jednak zaleca się przestrzeganie powyższego standardu budowlanego (z wyjątkiem wartości stref bezpieczeństwa), a także uwzględnienie zapisów SNiP 11-35-76.

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Ponieważ okres przydatności do spożycia oleju napędowego wynosi 2–3 lata, a jednocześnie jego wartość opałowa stopniowo spada, zaleca się wyposażenie magazynu z dwóch zbiorników. Jedna z nich musi mieć objętość równą lub większą od wielkości rocznego zakupu, druga ma na celu odprowadzenie nadwyżki na koniec każdego sezonu grzewczego. Oba zbiorniki muszą być jednakowo wyposażone w orurowanie i wyposażone w system pompowania do przodu i do tyłu.

Ekonomiczna strona problemu

Brak zgazowania na posesji to bardzo luźna koncepcja, często problem ten można jeszcze rozwiązać płacąc bardzo konkretną cenę. Wzór na określenie stosowności i korzyści z zainstalowania systemu ogrzewania olejowego jest niezwykle prosty. Konieczne jest porównanie kosztów wyposażenia magazynu paliwa i kotłowni z całkowitym kosztem zgazowania: projektu, materiałów i wyposażenia, samego kotła. Jeśli „bilans” jest ujemny, instalacja kotła na olej napędowy jest uważana za nieopłacalną. Jeśli wynik jest dodatni, należy podzielić korzyść przez różnicę w koszcie zasobów energii, biorąc pod uwagę ich zużycie. Oznacza to, że w przypadku, gdy wzrost ceny wyrówna się już po 3-5 latach zakupu droższego paliwa, zwykle preferowany jest gaz..

Dlaczego porównujemy systemy grzewcze na paliwo ciekłe z gazowymi? Tylko z tego powodu, że gaz ziemny i olej napędowy są bardzo podobne pod względem użytkowania, ale jednocześnie znacznie różnią się kosztami. Oznacza to, że kotły na olej napędowy można prawie zawsze zastąpić kotłami na paliwo stałe, nawet przy automatycznym podawaniu pelletu i usuwaniu popiołu. Ale takie instalacje nie są tak wygodne i nie zawsze istnieją możliwości ich umieszczenia w prywatnym domu..

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady Kocioł dwupaliwowy do pracy na paliwach płynnych lub gazowych

Przejdźmy do konkretnych przykładów. Koszt dostawy gazu do niezgazyfikowanego osiedla może wynosić od 500-700 tys. Rubli przy podłączeniu prywatnym i ok. 1,5-2 razy mniej przy połączeniu kooperacyjnym. Koszt zbiornika do przechowywania oleju napędowego o pojemności 5 m3, co wystarczy do ogrzania powierzchni 100 m2, to 110 tysięcy rubli. Koszt kotłów gazowych i wysokoprężnych jest w przybliżeniu porównywalny, ale w tym drugim przypadku wymagana jest instalacja pompy ciśnieniowej i dmuchawy, a także instalacja rurociągu transportowego. Całe dodatkowe wyposażenie kotłowni na olej napędowy tej klasy mocy kosztuje około 35-50 tysięcy rubli.

Rzeczywiste wskaźniki zużycia gazu dla domu ze standardową izolacją – średnio około 20 m3 dziennie przez 180 dni sezonu grzewczego, czyli 3600 m3 rok to prawie 20 tysięcy rubli. Pod względem wartości opałowej spalanie metra sześciennego gazu jest porównywalne ze spalaniem 0,65 kg oleju napędowego. Tak więc około 2,5 tony wydaje się na ogrzewanie, które kosztuje nieco ponad 80 tysięcy rubli. W sumie, aby zejść „do zera” przy całkowitym koszcie nie wcześniej niż za 10 lat, koszt podłączenia gazu musi wynosić co najmniej 600 tys. Rubli. Oczywiście przy dobrej izolacji różnica w cenie będzie mniejsza. Zwróć uwagę, że zaniedbujemy wzrost cen energii, ponieważ zarówno gaz, jak i olej napędowy stają się droższe w mniej więcej porównywalnych cenach..

Magiczne słowo „kogeneracja”

Osoby, które zamierzają używać oleju napędowego, powinny mieć świadomość, że taka inicjatywa może przynieść spore oszczędności. Pod warunkiem kogeneracji ciepła spalania oleju napędowego, gospodarstwo domowe ma praktycznie darmową energię elektryczną. W wielu krajach nadwyżki energii elektrycznej mogą być odprowadzane do sieci miejskiej według wspólnej taryfy.

Jak to działa? Ze względu na wyższą gęstość produktów spalania, a także niedoskonałość palników olejowych sprawność kotłów na olej napędowy rzadko przekracza 70–80%. Oznacza to, że od jednej czwartej do jednej trzeciej energii wytworzonej w kotle trafia do środowiska przez komin. Ten problem w małych elektrociepłowniach rozwiązuje się na kilka sposobów:

  • obecność ekonomizera, który zbiera resztkowe ciepło spalin;
  • montaż silników Stirlinga w bloku grzejnym;
  • wykorzystanie wody z obwodu chłodzenia silnika w układzie ogrzewania.

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady Elektrownia gazowo-tłokowa

Tym samym przy łącznej mocy cieplnej 20 kW instalacja ma sprawność całkowitą sięgającą 95% i wytwarza do 7 kW energii elektrycznej na godzinę, co z powodzeniem pokrywa zapotrzebowanie przeciętnego budynku mieszkalnego, a nawet kilku.

W wąskich kręgach elektrociepłownie tej klasy nazywane są mikro-CHP. Nie można ich znaleźć w sklepach internetowych, gdy zapotrzebowanie na ten sprzęt jest zbyt małe. Jednak dostawa takich instalacji do Rosji i krajów WNP jest możliwa, firmy Senertec, Tessari i WhisperGen sprzedają elektrociepłownie mikro. Zasadniczo są to elektrownie tłokowe gazowe, które wykorzystują ciepło odpadowe do podgrzewania wody i dostarczania cieczy do systemu grzewczego i ciepłej wody. Jednak kalkulacja dla pracy na gazie ziemnym nie jest tak dużym problemem, z reguły sprzęt może być dostarczony w konfiguracji silnika wysokoprężnego. Średni koszt instalacji o mocy elektrycznej 3,5-5 kW to 250-300 tysięcy rubli.

Przewodnik po sprzęcie

Proste kotły na olej napędowy nie różnią się zbytnio od kotłów gazowych: ten sam płaszcz wodny, ta sama zasada ogrzewania. Z tego powodu nie ma przeszkód w wyposażeniu konwencjonalnego kotła spalinowego w palnik na olej napędowy. Ale nawet jeśli wybór padł na wyspecjalizowany kocioł do pracy na paliwie płynnym, spieszymy Cię uspokoić: nie przewiduje się żadnych specjalnych sztuczek w procesie selekcji.

Podobnie jak jednostki gazowe, kotły na paliwo ciekłe różnią się głównie materiałem wymiennika ciepła oraz obecnością komory kondensacyjnej. Różne modele kotłów różnią się indywidualnymi wskaźnikami wydajności i produktywności, w związku z tym nie można się zdecydować bez projektu ciepłowniczego. Konserwacja i eksploatacja takiego kotła to osobna kwestia, główne trudności polegają na konieczności okresowego czyszczenia palnika i komory spalania z sadzy, a także uważnego monitorowania jakości paliwa.

Kotły wysokoprężne do ogrzewania prywatnego domu: zalety i wady

Sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana z dodatkowym wyposażeniem. Niestety, montaż ogrzewania na olej napędowy od razu nie zadziała: kompatybilność różnych jednostek i ich zgodność z warunkami pracy są zbyt ważne. Jednak nie należy się poddawać: istnieje wiele standardowych projektów takich kotłowni, poza tym profesjonalni inżynierowie chętnie wykonają prace projektowe po średniej cenie około 15–20 tysięcy rubli, plus 200–300 rubli za każdy kW mocy cieplnej. Ponadto większość specjalistów przeprowadza konsultacje terenowe kosztem o rząd wielkości tańszym niż gotowy projekt, co wystarcza na dobór sprzętu i zaaranżowanie małej instalacji grzewczej.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności