Wybór miejsca na szambo na stronie

Jeśli w Twojej okolicy nie ma centralnej kanalizacji, będziesz musiał poradzić sobie z aranżacją szamba. I powinieneś zacząć od wybrania miejsca, w którym będzie się on znajdować na stronie. Nie myśl, że możesz umieścić szambo w dowolnym miejscu! Istnieją surowe przepisy, o których szczegółowo poinformuje Cię nasza strona z poradami.

Wybór miejsca na szambo na stronie

Szambo, mimo swojej niewątpliwej przydatności i konieczności, jest źródłem zagrożenia dla środowiska! Właściwie to zbiornik z nieczystościami, w którym gromadzą się i są czyszczone. Szambo może być niebezpieczne w przypadku wycieku ścieków, który może zanieczyścić wodę, glebę, środowisko w ogóle, zalać budynki i konstrukcje.

Dlatego zasady umieszczania szamba na terenie są ściśle regulowane przez normy sanitarno-epidemiologiczne i budowlane:

 • Sanpin 2.2.1 / 2.1.1.1200-03.
 • SNiP 2.04.03–85. Strefy ochrony sanitarnej.
 • SNiP 2.04.02–84. Zewnętrzne sieci wodociągowe.
 • SNiP 2.04.01–85. Wewnętrzne sieci kanalizacyjne i wodociągowe.
 • SanPiN 2.1.5.980–00. Wymagania dotyczące ochrony wód powierzchniowych.

Wybór miejsca na szambo na stronie

Nasza strona internetowa sovetov.ru zawiera już instrukcje, jak zainstalować szambo w kraju własnymi rękami. Nie zwracaliśmy wówczas uwagi na wybór miejsca na jego aranżację, starając się jak najbardziej szczegółowo opisać proces instalacji..

Teraz podajemy podstawowe wymagania norm, których należy przestrzegać przy umieszczaniu szamba:

 1. Jak rozumiesz, najbardziej niepożądanym momentem jest przedostawanie się ścieków ze zbiornika do czystej wody pitnej! Dlatego, jeśli na twojej stronie znajduje się studnia lub studnia, odległość do nich od szamba powinna być jak największa. To proste – im dalej, tym lepiej. Zgodnie ze standardami, które wymieniliśmy, od szamba do studni i studni powinno mieć co najmniej 30-50 metrów.
 2. Naturalne zbiorniki również należy chronić przed ściekami. Dlatego zgodnie z normami od szamba do zbiornika powinno być co najmniej 30 metrów, do rzeki, po której płynie woda – 10 metrów.
 3. Do fundamentu domu i innego budynku mieszkalnego od szamba powinno być co najmniej 5 metrów, a lepiej – 8 metrów. Ty sam nie chcesz, aby tak nieatrakcyjny przedmiot znalazł się tuż pod oknem.!
 4. Od szamba musi być co najmniej 5 metrów od drogi.
 5. Z gazociągu – również 5 metrów.
 6. Ale kanalizacja powinna być oddzielona co najmniej 10 metrów od sieci wodociągowej. W takim przypadku kanalizacja powinna znajdować się poniżej sieci wodociągowej w celu zminimalizowania ryzyka przedostania się ścieków do wody.
 7. Od fundamentu budynków gospodarczych do szamba powinien być co najmniej metr, tutaj zasady są bardziej lojalne.
 8. Drzewa powinny rosnąć co najmniej 3-4 metry od szamba, a krzewy – w odległości metra.
 9. Szambo należy oddzielić od ogrodzenia na co najmniej dwa metry. W takim przypadku koniecznie dowiedz się, co kryje się za płotem sąsiadów! Być może to na tej stronie nie można postawić szamba, nagle pojawia się budynek mieszkalny lub studnia sąsiada.

Wybór miejsca na szambo na stronie

Ważny! Oczywiste jest, że szambo musi znajdować się w pewnej odległości od fundamentu budynku mieszkalnego. Ale w maksymalnej odległości 15 metrów! Oznacza to, że od domu do zbiornika powinno być co najmniej 5 metrów, maksymalnie 15. W przeciwnym razie, zapewniając działanie systemu kanalizacyjnego, będziesz musiał zbudować dodatkowe studnie do obsługi rur. A to wydatki, robocizna, nowy, niezbyt atrakcyjny obiekt na miejscu. Ponadto, jeśli długość kanału ściekowego przekracza 8 metrów, zwiększa się ryzyko zatoru..

Nie zapomnij upewnić się, że rura kanalizacyjna ma nachylenie około 20 milimetrów na metr, aby zapewnić naturalny drenaż..

Ważny! Między innymi, jeśli planujesz wyczyścić szambo, do podjechania do niego potrzebujesz kanalizatora.

Dlaczego mówiąc o odległości szamba od studni czy studni, wspomnieliśmy o tak dość szerokim zasięgu – od 30 do 50 metrów? Ponieważ ten wskaźnik zależy od rodzaju gleby. Są gleby, które z łatwością przepuszczają zanieczyszczenia, na przykład piasek, glinę piaszczystą. W tym przypadku standard wynosi 50 metrów. W przypadku ciężkich, gliniastych gleb odległość tę można zmniejszyć do 30 metrów.

Wybór miejsca na szambo na stronie

Zwracamy również uwagę na tak ważny punkt – niektórzy właściciele decydują się na całkowite usunięcie szamba poza ich teren. W ten sposób starają się zachować odpowiednią odległość od domu lub studni. Jednak zgodnie z prawem cywilnym budowa poza terenem zakładu będzie nielegalna! To już zajęcie czyjejś ziemi, nawet jeśli strona nie jest przez nikogo używana. Szambo poza terenem budowy można zmusić do demontażu na koszt właściciela.

Wybór miejsca na szambo na stronie

Pamiętaj, że prawidłowe umiejscowienie szamba, prawidłowa instalacja całej sieci kanalizacyjnej zagwarantuje bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom prywatnego domu. Jeśli witryna jest mała i nie możesz spełnić wymienionych przez nas standardów, być może będziesz musiał pomyśleć o dodatkowych kosztach LZO. Tak, lokalne zakłady przetwarzania są droższe, ale przeprowadzają pełny cykl oczyszczania ścieków, a zatem są bezpieczniejsze.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności