Jak obliczyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego w Sberbank – formuły i przykłady

Treść artykułówZanim otrzymasz kredyt mieszkaniowy, powinieneś wiedzieć, jak obliczyć hipotekę w Sbierbanku, aby określić wielkość zaliczki i najpierw poznać kwotę nadpłaty. Możesz to zrobić na kilka sposobów, na przykład używając kalkulatora internetowego na stronie internetowej banku lub kontaktując się bezpośrednio z pracownikami instytucji finansowej. Wiedząc, w jaki sposób obliczana jest wysokość miesięcznych rat i jakie są dodatkowe płatności, możesz ustalić, ile będzie kosztowało mieszkanie zakupione w hipotece.

Obliczanie kredytu hipotecznego w Sberbank

Aby obliczyć hipotekę w Sbierbanku, musisz najpierw ustalić program kredytowy, którego bank ma kilka dla różnych kategorii klientów. Po dokonaniu wyboru możesz kontynuować obliczenia na podstawie dostępnych danych, które obejmują:

 • koszt zakupionego mieszkania;
 • kwota dostępnych funduszy własnych;
 • termin, na jaki planuje się zaciągnąć pożyczkę;
 • szacunkowa wartość zabezpieczenia.

Układ domu i kalkulator

Wybór programu hipotecznego

Wstępnym krokiem, przed obliczeniem kredytu hipotecznego w Sbierbanku, jest przestudiowanie wszystkich proponowanych kredytów mieszkaniowych, aby znaleźć najbardziej opłacalną opcję. Aby zrozumieć programy hipoteczne, pomoże tabela zawierająca główne propozycje każdego rodzaju pożyczek mieszkaniowych:

Programy pożyczkowe

Warunki uzyskania pożyczki

Maksymalna ilość, rub.

Stopa procentowa (% rocznie)

Maksymalny okres kredytowania, lata

Minimalna zaliczka,%

Dla młodych rodzin

Kredyty hipoteczne są dostępne, jeśli jedno z małżonków lub oboje są w wieku poniżej 35 lat

Od 300 000

9

trzydzieści

10

Dla młodych rodzin w nowym budynku

Hipoteki mogą być wydawane przez młode rodziny na zakup nieruchomości w domu w budowie

Od 300 000

7.4

trzydzieści

20

Do gotowego mieszkania

Złożenie zastawu, obowiązkowe ubezpieczenie zabezpieczenia

Od 300 000 do 85% szacowanej wartości zabezpieczenia

9.5

trzydzieści

piętnaście

Do zakupu mieszkania w budowie

Pożyczka jest udzielana na zakup mieszkań w budowie, zakupionych od akredytowanego przez bank sprzedawcy. Możliwe jest wykorzystanie funduszy kapitału macierzyńskiego na wypłatę zaliczki

Od 300 000 do 85% ceny umownej mieszkań

9.5

trzydzieści

15 (50 w przypadku braku dokumentów potwierdzających dochód)

Do mieszkania

Gwarancja jest wymagana do momentu udokumentowania nieruchomości jako zastawu i potwierdzenia dochodów pożyczkobiorcy

Od 300 000 do 75% wartości nieruchomości objętej umową

11.5

trzydzieści

25

posiadłość wiejska

Wymagana jest gwarancja osób fizycznych

Od 300 000 do 75% szacowanego kosztu budowanego obiektu

10 (11 na okres do udokumentowania kredytu hipotecznego)

trzydzieści

25

Garaż

Pożyczka udzielana jest na zakup lub budowę garażu

Od 45,000

piętnaście

trzydzieści

piętnaście

Hipoteka na zakup mieszkania na wtórnym rynku nieruchomości

Możesz wziąć kredyt hipoteczny tylko na zakup gotowych lokali mieszkalnych na rynku wtórnym

Od 300 000 do 85% kosztów mieszkania

9.5

trzydzieści

piętnaście

Kredyty hipoteczne ze wsparciem państwa

Pożyczka jest udzielana wyłącznie na zakup przedmiotów na pierwotnym rynku nieruchomości

300 000 do 8 milionów.

11,4

trzydzieści

20

Hipoteka wojskowa

Wydawane uczestnikom finansowanego systemu hipotecznego

Do 2 220 000

10,9

20

20

Obowiązkowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Przed obliczeniem hipoteki w Sbierbanku kredytobiorca musi wziąć pod uwagę wysokość obowiązkowego ubezpieczenia zabezpieczenia, które przewiduje ustawa „O hipotece”. Bank oferuje zorganizowanie kompleksowego ubezpieczenia w celu ochrony siebie i klienta przed wszelkimi możliwymi ryzykami, ale zgodnie z prawem tylko ubezpieczenie nieruchomości zarejestrowanej jako zabezpieczenie jest obowiązkowe.

Kwota spłaty kredytu obejmuje kwotę ubezpieczenia, której minimalne pokrycie nie powinno być mniejsze niż kwota kredytu na zakup domu. Koszt rocznego ubezpieczenia wynosi od 0,09 do 0,2% sumy ubezpieczenia (zależy od roku, w którym nieruchomość została oddana do eksploatacji, specyfikacji technicznych, stanu itp.), A po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego tylko bank otrzyma odszkodowanie. Aby móc zwrócić zaliczkę, pożyczkobiorca powinien ubezpieczyć nieruchomość hipoteczną w pełnej cenie.

Modele domów pod parasolem

Dodatkowe opłaty i ukryte opłaty

Sbierbank, będący jednym z największych kredytodawców, nie pobiera opłaty za udzielenie pożyczki i za jej obsługę, jednak przy spłacie kredytu hipotecznego przelewem z rachunku bankowego otwartego w innej instytucji finansowej zostanie naliczona opłata. Ukryte płatności, które wyrażone są jako wzrost stopy procentowej, mogą obejmować składki za odmowę pożyczkobiorcy wykupienia ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego lub z elektronicznych usług rejestracji transakcji.

Jak obliczyć kredyt hipoteczny w Sberbank

Aby poprawnie obliczyć hipotekę Sbierbanku, konieczne jest zrozumienie zasad naliczania odsetek od wykorzystania funduszy kredytowych i pełna informacja o parametrach pożyczki. Przybliżona kwota nadpłaty i kwota miesięcznych płatności kredytu konsumpcyjnego są obliczane według formuł w zależności od metody spłaty. Sposoby obliczania kwoty kredytu hipotecznego w Sberbank obejmują:

 • kalkulatory pożyczek;
 • korzystanie z usługi online Sberbank;
 • wysłanie wniosku za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej banku;
 • zdolność do samodzielnego obliczania.

Kalkulator Sberbank online

Algorytm obliczania hipoteki w Sbierbanku za pomocą kalkulatora hipotecznego jest następujący:

 1. Wybierz interesujący Cię produkt pożyczkowy na stronie internetowej banku.
 2. Po przejściu na stronę z wybraną pożyczką pojawi się formularz kalkulatora online.
 3. Wypełnij pola licznika.
 4. Wybierz preferowany sposób wyświetlania informacji (wykresu lub tabeli).
 5. Oblicz hipotekę, klikając odpowiedni przycisk.

Wizyta w oddziale banku

Jednym ze sposobów sprawdzenia, w jaki sposób oblicza się hipotekę w Sbierbanku, jest skontaktowanie się z klientem bezpośrednio do pracowników banku. Specjaliści ds. Pożyczek będą mogli szczegółowo odpowiedzieć na wszystkie pytania, pomóc obliczyć miesięczną płatność na podstawie danych dotyczących kwoty zaliczki, warunków pożyczki i kosztu zakupionego mieszkania. Zaletą tej metody w porównaniu z kalkulatorem Sbierbanku jest to, że pracownicy będą mogli porozmawiać o wszystkich dodatkowych kosztach, które nie są odzwierciedlone w automatycznych obliczeniach.

Mężczyzna w dziale pożyczek hipotecznych Sberbank

Oblicz swój kredyt hipoteczny w Sbierbanku sam

Wszystkie metody automatycznego obliczania wysokości hipotek oparte są na opracowanych formułach ekonomicznych, dlatego jeśli chcesz zrozumieć wszystko sam, możesz samodzielnie dokonać obliczeń. W tym celu konieczne jest zastąpienie we wzorach danych dotyczących kwoty pożyczki, wielkości zaliczki, stopy procentowej, okresu, na jaki pożyczka została wydana. Formuły obliczania kwoty płatności miesięcznych są następujące:

 1. W przypadku rent: Płatność = kwota pożyczki * (i * (1 + i)? / (1 + i)? – 1).
 2. Dla zróżnicowanych: płatność = kwoty pożyczki / n + saldo * ((i * 30) / 365), gdzie i = stopa procentowa, n = okres kredytowania, miesiące.

Czego możesz się dowiedzieć, jeśli obliczysz hipotekę Sbierbanku przed podpisaniem umowy pożyczki

Możliwość obliczenia kosztu kredytu hipotecznego w Sberbanku pozwala z góry poznać ostateczny koszt nabytej nieruchomości, biorąc pod uwagę nadpłatę. Ponadto, przy pomocy wstępnej kalkulacji kredytu, Sberbank oferuje zapoznanie się z graficznymi informacjami o płatności z wizualnym wyświetlaniem miesięcznych płatności i salda pozostałej do spłaty kwoty (harmonogram płatności).

Aby zrozumieć, jak poprawnie obliczyć hipotekę w kasie oszczędnościowej, powinieneś wiedzieć, że warunki pożyczki mogą przewidywać dożywotnią lub różnicową spłatę głównej kwoty zadłużenia i odsetek od niego. Główną różnicą między tymi dwiema metodami jest to, że pierwsza opcja polega na zarabianiu tej samej kwoty co miesiąc, a druga jest inna (ze stopniowym zmniejszaniem).

Metoda renty będzie bardziej korzystna dla tych, którzy zakładają wcześniejszą spłatę, ponieważ ten program to początkowa spłata odsetek, a następnie główna kwota długu. Różnica naliczonych odsetek jest lepsza niż tych pożyczkobiorców, którzy nie są pewni stabilności przyszłych dochodów, ponieważ główne obciążenie finansowe w ramach tego programu spada na pierwszą połowę pożyczki.

Dlaczego wstępne obliczenie kosztu kredytu hipotecznego może różnić się od faktycznego przy podpisywaniu umowy

Zgodnie z ustawą o kredytach konsumenckich, jeżeli umowa określa osoby trzecie, na rzecz których dokonywane są płatności (na przykład towarzystwa ubezpieczeniowe), wówczas całkowity koszt pożyczki może różnić się od szacowanego. Sytuacja ta rozwija się, gdy zmienia się wielkość obowiązkowych składek ubezpieczeniowych lub koszt zakupionych mieszkań. W takich warunkach zmiana ostatecznej kwoty kredytu hipotecznego po podpisaniu umowy nie jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności