Jakie są warunki udzielenia kredytu hipotecznego w Sbierbanku? Opis programów bankowych i stóp procentowych

Treść artykułówW 2019 r. Instytucja finansowa trzykrotnie obniżyła oprocentowanie kredytów mieszkaniowych; ostatnia zmiana miała miejsce na początku sierpnia tego roku. Teraz najkorzystniejsze warunki kredytu hipotecznego znajdują się w Sbierbanku, na swojej stronie internetowej bank oferuje obliczenie pełnego kosztu kredytu na zakup domu za pomocą dostarczonego kalkulatora kredytu hipotecznego.

Warunki kredytu hipotecznego w Sberbank

Celem kredytów hipotecznych jest zakup nieruchomości za pożyczone środki. Ten rodzaj pożyczki polega na podpisaniu:

 1. Umowa pożyczki na emisję pożyczonych środków.
 2. Umowa kredytu hipotecznego. Bank otrzymuje gwarancję spłaty wydanej pożyczki, w związku z czym nabyta nieruchomość staje się przedmiotem zastawu. Zgodnie z taką umową właścicielem nieruchomości jest kredytobiorca. Rejestrując hipotekę przez notariusza, na nieruchomość nakłada się opłatę, która pozostaje obciążona hipoteką w banku do momentu spłaty całej kwoty kredytu.

Polityka bankowa w zakresie pożyczek mieszkaniowych dla obywateli ma na celu zapewnienie osobom fizycznym pożyczonych środków po przystępnych cenach, upraszczając procedurę przetwarzania dokumentów. Kredytobiorcy z innych instytucji finansowych mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w Sbierbanku na korzystniejszych warunkach – refinansowanie (refinansowanie) istniejących kredytów mieszkaniowych rubla i walut obcych.

Hipoteka w Sberbank

Funkcje kredytu hipotecznego w 2019 roku

Sierpniowe zmiany warunków dotyczących kredytów hipotecznych w Sbierbanku zapewniły kredytobiorcom dodatkowe korzyści:

 1. Stopa procentowa spadła do minimalnego poziomu sprzed kryzysu.
 2. Minimalna zaliczka zmniejszyła się. Teraz zaczyna się od 15%.

Ważnymi pozytywnymi cechami produktów bankowych w tym roku są następujące warunki uzyskania kredytu hipotecznego w Sberbank:

 1. Aby zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu mieszkaniowego, kredytobiorcy mogą przyciągnąć do trzech współ kredytobiorców, których dochód jest uwzględniany przy obliczaniu kwoty kredytu.
 2. Zapewniono szereg dogodnych opcji spłaty kredytu. Podczas ubiegania się o pożyczkę klient otrzymuje kartę kredytową i za jego zgodą bank może odliczyć środki z rachunku karty.
 3. Istnieje możliwość pełnej lub częściowej wcześniejszej spłaty kredytu bez płacenia kar.
 4. Hipoteka jest udzielana społecznie wrażliwym kategoriom ludności (pracownicy państwowi, młode rodziny, personel wojskowy) w ramach programów preferencyjnych. Część kosztów tego rodzaju pożyczek jest równoważona przez państwo.

Wśród zalet hipoteki instytucji finansowej w 2019 r. Można wymienić następujące punkty:

 • brak prowizji za zaciągnięcie pożyczki;
 • możliwość wykorzystania kapitału macierzyńskiego do spłaty pożyczki;
 • Możesz uzyskać zniżkę na stopę procentową przy rejestracji online praw majątkowych;
 • uprawnienia do oprocentowania przysługują klientom wynagrodzeń (odbiorcom dochodów z karty bankowej).

Udział w państwowym programie „Młoda rodzina”

Osoby fizyczne mogą liczyć na zakup mieszkania w ramach programu Młoda Rodzina, pod warunkiem, że jedno z małżonków ma mniej niż 35 lat. W przypadku takich pożyczkobiorców pożyczka na zakup nieruchomości jest możliwa przy rocznej stopie procentowej wynoszącej 9% przy przedstawieniu zaświadczenia o wynagrodzeniu lub 10% – w przypadku braku potwierdzenia oficjalnego dochodu.

Kredyty hipoteczne dla młodych rodzin

Preferencyjny kredyt hipoteczny dla pracowników państwowych

Bank w ramach specjalnego programu udziela pożyczek pracownikom budżetowym – młodym naukowcom, nauczycielom. Zapewnia się im wsparcie państwa poprzez finansowanie części kosztów mieszkania. Państwowy certyfikat mieszkaniowy wydawany jest pożyczkobiorcy, a po otwarciu przez bank konta na jego nazwisko podczas przenoszenia kredytu hipotecznego przekazywane są środki z budżetu federalnego.

Warunki wystawienia hipoteki w Sbierbanku

Wniosek o kredyt hipoteczny jest możliwy w oddziale Sberbank. Wygodną opcją dla klienta jest złożenie wniosku online. Bank podejmuje decyzję o emisji funduszy kredytowych w ciągu 2-5 dni. Po przekonaniu pracowników organizacji kredytowej o wypłacalności klienta i zatwierdzeniu hipoteki, pożyczkobiorca otrzymuje wiadomość na swój telefon komórkowy.

Wiek kredytobiorcy

Możesz wziąć kredyt hipoteczny dla obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy mają stałą rejestrację w miejscu zamieszkania. Kredytobiorca musi mieć ukończone 21 lat. Emeryci mogą uzyskać kredyt mieszkaniowy. Dla nich okresy spłaty kredytu można skrócić, ponieważ w dniu wygaśnięcia umowy o kredyt hipoteczny pożyczkobiorca nie może przekroczyć 75 roku życia. Limit wieku kredytobiorcy zostaje skrócony do 65 lat przy braku potwierdzenia oficjalnych dochodów.

Starszeństwo

Rejestrując pożyczkę na zakup nieruchomości mieszkalnej, pożyczkobiorca musi mieć co najmniej sześć miesięcy doświadczenia zawodowego w obecnym miejscu pracy. W ciągu ostatnich pięciu lat jego całkowite doświadczenie powinno wynosić co najmniej 1 rok. Wymagania dotyczące stażu pracy nie dotyczą klientów płacących – pracujących obywateli i emerytów, którzy otrzymują płatności na konto bankowe.

Stały stabilny dochód

Sbierbank udziela kredytu hipotecznego po korzystnych stopach procentowych i chce otrzymać gwarancje spłaty pożyczonych środków, dlatego stawia wysokie wymagania dotyczące wypłacalności klienta. W momencie podpisywania umowy pożyczki pożyczkobiorca musi mieć stabilny dochód, a obliczona kwota miesięcznych płatności nie powinna przekraczać 50% jego wynagrodzenia.

Dobra historia kredytowa

Dowodem na wiarygodność i wypłacalność klienta jest jego nienaganna historia kredytowa. Aby zatwierdzić wniosek o pożyczkę, sprawdzane są wszystkie poprzednie pożyczki od klientów. Jeżeli usługa wykryje naruszenie przez kredytobiorcę harmonogramu płatności lub przypadki niepełnej płatności następnej raty, pożyczki mieszkaniowej można odmówić.

Historia kredytowa i monety na wadze w rękach mężczyzny

Jakie dokumenty są potrzebne, aby uzyskać kredyt hipoteczny

Aby rozpatrzyć wniosek o kredyt mieszkaniowy, wraz z formularzem wniosku, musisz dostarczyć bankowi pakiet dokumentów:

 • paszport;
 • zaświadczenie o dochodach pożyczkobiorcy;
 • dokumenty dotyczące nieruchomości, dla których zostanie dokonana rejestracja zastawu.

W przypadku braku potwierdzenia oficjalnego dochodu można przedstawić jeden z dokumentów:

 • prawo jazdy;
 • dowód wojskowy;
 • Międzynarodowy paszport;
 • indywidualny numer ubezpieczenia konta osobistego.

Przyciągając współ kredytobiorcę w celu uzyskania kredytu hipotecznego, konieczne jest okazanie paszportu i zaświadczenia o dochodach. Przy ubieganiu się o pożyczkę w ramach programu Młoda Rodzina dodatkowo dołączany jest Akt Małżeństwa i Urodzenia. Po zatwierdzeniu wniosku dokumenty dotyczące pożyczonej nieruchomości są przekazywane do banku i dokonywana jest wstępna płatność.

Świadectwo wynagrodzenia, książeczka pracy i paszport

Elektroniczna rejestracja transakcji

Klienci instytucji kredytowej mogą zarejestrować się do sprzedaży online bez odwiedzania Rosreestr. Pożyczkobiorca musi złożyć dokumenty dotyczące nieruchomości zarządcy banku i uiścić opłatę skarbową w wysokości 1400 rubli. W ten sposób możesz zarejestrować:

 • umowa o wspólnym uczestnictwie w budowie mieszkań wraz z deweloperem;
 • własność oddanego do użytku mieszkania lub mieszkania na rynku wtórnym, wydanych po 1998 r.

Koszt usług rejestracyjnych wynosi 5550-10250 rubli, zależy to od regionu zamieszkania klienta i rodzaju mieszkania. Po zakończeniu procedury wyciąg z ujednoliconego stanu rejestru nieruchomości otrzymuje się na adres e-mail nowego właściciela nieruchomości. Warunki kredytu hipotecznego w Sberbank przewidują rejestrację praw majątkowych przez Internet, obniżając podstawową stopę procentową w wysokości 0,1%.

Warunki kredytu hipotecznego w Sberbank

Działalność instytucji finansowej ma na celu opracowanie programów hipotecznych dla konkretnego klienta – jego wniosków i możliwości. Kredytobiorcy mogą zapoznać się z ofertami kredytów mieszkaniowych na stronie internetowej banku. Aby wybrać najlepszą opcję kredytowania, dostępny jest kalkulator kredytu Sbierbanku. Za jego pomocą możesz obliczyć maksymalną wielkość pożyczki z dostępnym dochodem, uzyskać przybliżony harmonogram spłaty kredytu.

Nowy budynek

Na tego rodzaju pożyczki można pożyczyć środki na zakup gotowych mieszkań w nowym budynku lub na zakup nieruchomości na etapie budowy. Klienci mogą wybierać mieszkania w sekcji House Click, w której deweloperzy oferują mieszkania w 127 kompleksach mieszkaniowych. Warunki kredytu hipotecznego w Sberbank na zakup mieszkania w nowym budynku są następujące:

 • zaliczka wynosi co najmniej 15% ceny mieszkania;
 • maksymalna kwota pożyczki nie powinna przekraczać 85% nieruchomości obciążonej hipoteką;
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat;
 • minimalna kwota pożyczki nie powinna być mniejsza niż 300 000 rubli.

W przypadku takiego kredytu pożyczkobiorca otrzymuje podstawową stopę procentową w wysokości 9,5%. W przypadku braku potwierdzenia oficjalnych dochodów podstawowe warunki kredytu hipotecznego Sberbank nie ulegają zmianie. Wyjątkiem jest stopa procentowa – wynosi 10,5%, a zaliczka – jej wielkość nie powinna być mniejsza niż 50%. Począwszy od 10 sierpnia 2019 r., Przy zakupie mieszkania od sprzedawcy obowiązują minimalne stawki kredytu mieszkaniowego, które rekompensują pożyczkobiorcy część odsetek.

Zgodnie z warunkami Promocji od dewelopera można uzyskać niskie oprocentowanie w wysokości 7,5% po dostarczeniu certyfikowanego zaświadczenia o wynagrodzeniu i 8,5% w przypadku jego braku. Minimalne stawki obowiązują przez 7 lat. Istnieje możliwość uzyskania pożyczonych środków w dwóch częściach. Pierwsza część pieniędzy jest wydawana po rejestracji udziału kapitałowego w budowie, a druga przekazywana jest do 24 miesięcy po pierwszej transzy i przed podpisaniem aktu przeniesienia.

Warunki kredytu hipotecznego dla nowych budynków w Sbierbanku

Gotowe mieszkanie

Do tego rodzaju pożyczek możesz kupić drugi dom. Aby uzyskać hipotekę na nieruchomości mieszkalnej, możesz skorzystać z nabytego mieszkania lub istniejącej nieruchomości. Zgodnie z warunkami hipoteki w Sbierbanku pożyczone środki są emitowane:

 • przez okres do 30 lat;
 • w granicach kwot – od 300 000 rubli, ale nie więcej niż 85% kosztów mieszkania;

Przy zaciągnięciu pożyczki na zakup mieszkania na rynku wtórnym zaliczka rozpoczyna się od 15% wartości nieruchomości i wynosi co najmniej 50% przy braku potwierdzenia oficjalnych dochodów pożyczkobiorcy. Stopa procentowa za dostarczenie poświadczonego zaświadczenia o wynagrodzeniu wynosi 9,5%, w przeciwnym razie 10,5% rocznie.

Pożyczka na zakup gotowych mieszkań w Sbierbanku

posiadłość wiejska

Na zakup podmiejskich nieruchomości przewidziany jest specjalny produkt hipoteczny. Pożyczone środki można wykorzystać na:

 • nabywanie gruntów;
 • zakup lub budowa domu letniskowego i innych lokali konsumenckich.

Fundusze są emitowane na następujących warunkach kredytu hipotecznego w Sberbank:

 • wniesienie początkowego wkładu w wysokości co najmniej 25% wartości kredytu;
 • maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat;
 • fundusze pożyczkowe wynoszą od 300 000 rubli do 75% kwoty pożyczki.

Warunki wystawienia hipoteki na zakup nieruchomości podmiejskiej w Sbierbanku

Budowa domu

Dzięki otrzymanym pożyczonym środkom możliwe jest indywidualne budowanie mieszkań samodzielnie lub z pomocą dewelopera. Pieniądze są wydawane w wysokości 10% rocznie. Warunki kredytu hipotecznego w Sbierbanku przewidują emisję środków na budowę budynku mieszkalnego:

 • w wysokości 300 000 rubli do 75% wartości przedmiotu;
 • przez okres do 30 lat;
 • po dokonaniu przedpłaty w wysokości 25% szacowanej wartości nieruchomości.

Warunki udzielania pożyczki na budowę domu w Sbierbanku

Hipoteka wojskowa

Tego rodzaju pożyczki na zakup mieszkania mogą być używane przez serwisantów 3 lata po rejestracji i wpisaniu do rejestru uczestników systemu akumulacyjno-hipotecznego. Obecnie roczne transfery z budżetu państwa na rachunek osobisty serwisanta wynoszą 260 000 rubli. Przy niskim koszcie mieszkania pożyczkobiorca może wykorzystać zgromadzoną część, aby dokonać pierwszej płatności i spłacić dług.

W przypadku niewystarczających środków konieczne jest dodatkowo zarabianie niewielkich kwot własnych pieniędzy. Aby otrzymać pożyczkę w wysokości 10,9% rocznie, personel wojskowy może:

 • po wykonaniu 21 lat;
 • przez okres od 3 do 20 lat lub do osiągnięcia wieku 45 lat;
 • w wysokości 2 200 000 rubli
 • po uzyskaniu 20% kosztów mieszkania.

Warunki kredytu hipotecznego w Sberbank

Hipoteki z kapitałem macierzyńskim

Kupując dom na kredyt, pożyczkobiorca może wykorzystać środki z kapitału macierzyńskiego na spłatę części długu. Nie wpłynie to na wysokość stopy procentowej. Składając wniosek o pożyczkę, kredytobiorcy składają dodatkowo zaświadczenie państwowe dotyczące kapitału macierzyńskiego oraz zaświadczenie z funduszu emerytalnego dotyczące salda środków na rachunku. Po uzyskaniu pożyczki należy złożyć wniosek do funduszu emerytalnego z oświadczeniem o przekazaniu środków w ciągu 6 miesięcy.

Hipoteki z kapitałem macierzyńskim

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w Sberbanku

Przy ubieganiu się o pożyczkę mieszkaniową wskazana jest podstawowa stopa procentowa dla klientów płacowych. Warunki kredytu hipotecznego w Sbierbanku sugerują spadek o 0,1% przy rejestracji własności nieruchomości online lub wzrost:

 • 1% przy braku ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • 0,5% dla klientów innych banków.

Podstawowe stawki za produkty hipoteczne podano w tabeli:

Nazwa produktu

Stawka z rachunkiem zysków i strat (%)

Stawka w przypadku braku informacji (%)

Nowe budynki

9.5

10.5

Promocja od dewelopera

7.5

8.5

Sprzedawcy

9.5

10.510

Program dla młodych rodzin

9

posiadłość wiejska

9.5

Indywidualna konstrukcja

10

Hipoteka wojskowa

10,9

Czy potrzebuję ubezpieczenia?

Podpisując umowę kredytu mieszkaniowego, specjaliści instytucji finansowej proponują zorganizowanie ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotnego, a także nieruchomości. Jego wartość można spłacić jednorazowo w momencie zakupu lub rozbić na cały okres kredytowania i spłacać co miesiąc, ale będziesz musiał zapłacić odsetki bankowi za pozostałą część kwoty.

Obowiązkowe ubezpieczenie kredytu hipotecznego

Podczas ubiegania się o pożyczkę nieruchomość jest zastawiona na rzecz instytucji finansowej i służy jako gwarancja zwrotu. Warunki umowy pożyczki zakładają obowiązkowe ubezpieczenie nieruchomości na wypadek uszkodzenia lub całkowitej utraty. Instytucja finansowa stara się więc chronić przed ryzykiem utraty zabezpieczenia i niespłacenia pożyczonych środków.

Ubezpieczenie kredytu hipotecznego w Sberbank

Dobrowolne ubezpieczenie

W przypadku odmowy zakupu ubezpieczenia instytucja finansowa, emitując fundusze kredytowe, podnosi podstawową stopę procentową o 1% rocznie, chociaż ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie zdrowotne nie jest obowiązkowe. Ubezpieczenie może pomóc w utracie pracy lub chorobie. W takich przypadkach obowiązek spłaty długu spoczywa na firmie ubezpieczeniowej..

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności