Obliczanie podatku transportowego

Treść artykułówFakt, że każdy właściciel pojazdu zarejestrowanego w Rosji musi systematycznie płacić odpowiedni podatek, jest określony w Kodeksie podatkowym Federacji Rosyjskiej. Wyjątkiem są wyłącznie preferencyjne kategorie osób fizycznych i prawnych, które mogą zostać anulowane obowiązkowe opłaty. Przed uiszczeniem opłaty powinieneś wiedzieć, jak obliczyć podatek transportowy. Jeśli właściciel z jakiegoś powodu nie korzysta z własnego samochodu, należy go usunąć z rejestru państwowego.

Funkcje obliczania podatku od pojazdów

Jak naliczany jest podatek transportowy? Państwo nakłada to na wszystkie rodzaje środków samobieżnych wyposażonych w silnik (samochody, motocykle, jachty, helikoptery). Obliczenia oparte są na ilości mocy maszyny. Jeśli po rejestracji silnik zostanie zmieniony na mniej lub bardziej wydajny w transporcie, właściciel musi powiadomić policję drogową znajdującą się w miejscu rejestracji pojazdu. Pracownicy organu wprowadzą odpowiednie dane do paszportu technicznego maszyny. Aby obliczyć podatek od samochodu, oprócz mocy, musisz wiedzieć:

  • Wielkość bieżącej stawki podatkowej. Prawo przewiduje pewną kwotę podatku na każdy przedmiot Rosji, w zależności od roku produkcji samochodu, wielkości silnika i innych parametrów (podobne cechy są stosowane do określenia współczynników do obliczania OSAGO).
  • Okres posiadania samochodu. Przy obliczaniu stawki podatkowej właściciel powinien opierać się na dokumencie dotyczącym nabycia pojazdu, który wskazuje datę transakcji.
  • Dane podstawy opodatkowania. Pojazdy napędzane silnikiem mają moc. Informacje te można znaleźć w STS lub PTS.
  • Rosnący współczynnik. Mianowany, jeśli skala kosztów samochodu przekracza znak trzech milionów rubli.

Podatek samochodowy

Dla klientów indywidualnych

Jak obliczyć podatek transportowy dla obywateli Rosji? Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka dla osób fizycznych jest obliczana bezpośrednio przez urząd skarbowy. Rosjanie powinni niezależnie przekazywać organowi informacje na temat nabywania samochodów i innych środków samobieżnych. Stawki podatku transportowego dla osób fizycznych i organizacji są takie same. Wyjątki stanowią świadczenia przewidziane tylko dla niektórych kategorii instytucji i obywateli.

Dla osób prawnych

Podatek transportowy jest wymagany nie tylko dla obywateli Federacji Rosyjskiej, ale także dla osób prawnych. Instytucje dokonują płatności do budżetu regionalnego w swojej lokalizacji (rejestracja). Cechą opłaty transportowej dla osób prawnych jest niezależne obliczenie wysokości opłaty. Ponieważ opłata ta odnosi się do wydatków organizacji, stosując system podatkowy „dochód minus wydatki”, możliwe jest zmniejszenie kwoty pojedynczego podatku odliczanego od osoby prawnej. Jeśli kwota opłaty przewozowej przekroczy zobowiązanie, nie możesz w ogóle zapłacić jednej opłaty.

Aby obliczyć podatek od samochodu, należy wziąć pod uwagę bieżącą stawkę (zależy od pojemności samochodu), podstawę opodatkowania i okres sprawozdawczy (pełne 12 miesięcy). Przepisy regionalne mogą przewidywać pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę w obliczeniach. Pomagają dostosować taryfę w zależności od wieku, ceny transportu, kategorii właściciela samochodu. Niektórzy beneficjenci są zasadniczo zwolnieni z płacenia podatku transportowego.

Oprócz opłaty rocznej osoby prawne mogą dokonywać płatności zaliczkowych w ciągu 12 miesięcy od okresu sprawozdawczego. Po odjęciu ich kwoty od kwoty głównej kolekcji. Zazwyczaj zaliczka to? całkowitej kwoty cła. Organizacje corocznie przedkładają deklarację podatku transportowego do krajowego funduszu ubezpieczeń. W tym samym miejscu osoby prawne mogą obliczyć polisę ubezpieczeniową. Formularz deklaracji podlega regularnym zmianom, które można śledzić na oficjalnej stronie Krajowego Funduszu Ubezpieczeń.

Bankomat

Regionalna stawka podatku transportowego na 2019 r

Ponieważ ten rodzaj podatku ma charakter regionalny, stawki w różnych regionach mogą się różnić. Pomimo faktu, że wysokość ceł jest ustalana i dostosowywana przez poszczególne podmioty Rosji, państwo ustala limit stawek podatkowych. W związku z tym opłaty transportowe ustalone w regionach mogą być więcej lub mniej niż ustalony limit państwowy, ale nie więcej niż dziesięć razy.

Podatki naliczane są w Rosji osobno dla każdego rodzaju transportu. Regiony mają prawo stosować ustalone lub zmienić stawki. Ponadto lokalnie można stosować zróżnicowane wielkości ceł, które różnią się w zależności od niektórych czynników (rodzaj, wiek, klasa transportu). W 2019 r. Rosyjski rząd nie podniósł podatku transportowego, więc stawki pozostały prawie niezmienione. Poniżej znajduje się tabela nowych stawek opłat transportowych dla niektórych miast Rosji.

Nazwa miasta (regionu)

Taryfa za samochód do 100 KM.

Region Uljanowsk.

10 p.

Moskwa

12 p.

Petersburg

24 r.

Nowosybirsk

6 p.

Obwód krasnojarski

5 p.

Wzór obliczeniowy

Aby zrozumieć, ile trzeba zapłacić za transport, należy pomnożyć bieżącą stawkę mocy maszyny, wyrażoną w koniach mechanicznych. Ponadto do obliczeń potrzebny będzie wiek samochodu. Oblicza się go od roku produkcji do chwili obecnej. Na przykład, jeśli samochód został wydany w styczniu 2013 r., To w styczniu 2019 r. Będzie miał 2 lata. Jeśli maszyna jest własnością przez niepełny rok, użyj współczynnika redukcji. Aby to ustalić, liczbę miesięcy posiadania samochodu dzieli się na 12 miesięcy. Przykład: 6: 12 = 0,5.

Uwzględniona jest również cena pojazdu. Lista samochodów o wartości ponad 3 milionów rubli została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa Handlu Przemysłowego Federacji Rosyjskiej. Ta lista jest aktualizowana co roku do 1 marca. Według bieżących informacji Ministerstwo Przemysłu i Handlu będzie odtąd niezależnie monitorować ceny pojazdów, aby uniknąć oszustw ze strony pozbawionych skrupułów właścicieli samochodów, którzy celowo nie doceniają tej liczby. Ogólna formuła obliczania kwoty podatku transportowego jest następująca: podstawa opodatkowania * pojemność samochodu * umowa najmu.

Przykład obliczenia kwoty podatku od samochodu

Kuzniecow jest właścicielem samochodu VAZ Priora zarejestrowanego w Woroneżu. Moc silnika maszyny wynosi 98 koni mechanicznych. Po otwarciu tabeli stawek podatkowych w tym obszarze zobaczymy, że przy mocy Priory do 100 KM liczba ta wynosi 20 rubli. W takim przypadku kwota podatku transportowego, którą musi zapłacić Kuzniecow, wyniesie: 20 p. * 98 KM = 1960 p. W roku.

Bankomat

Procedura i warunki płatności

W przypadku osób fizycznych termin uiszczenia opłaty transportowej jest ustalany nie później niż 31 grudnia roku sprawozdawczego. Jeśli właściciel planuje ponownie zarejestrować lub przekazać kontrolę pojazdu, lepiej jest uiścić opłatę transportową z góry. Nie bez powodu różne regiony mogą ustalać okresy sprawozdawcze, które różnią się od ogólnie przyjętych..

Z reguły dla podmiotów prawnych przewidziane są cztery okresy: 1 podatek (12 miesięcy) i 3 sprawozdania (kwartały). Po zamknięciu każdego z nich organizacje muszą płacić podatki. Jeżeli instytucja spłaca kwotę w ratach co kwartał, uznaje się to za zaliczkę (co więcej, raportowanie za kwartały nie jest konieczne). Ponadto możesz zapłacić pełną kwotę na koniec roku kalendarzowego. Deklaracja jest wypełniana jeden raz, zgodnie z wynikami z ubiegłego roku.

Licznik do ustalenia kwoty podatku od transportu jest wygodny, ponieważ pozwala obliczyć dokładną kwotę do zapłaty. Zgodnie z prawem federalnym przy obliczaniu kwoty cła uwzględnia się podstawowe stawki. Takie kalkulatory online można znaleźć na stronach nalog.ru, uslugi.ru i innych. Ponadto istnieje możliwość obliczenia ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego od odpowiedzialności cywilnej oraz obliczenia kosztu ubezpieczenia kadłuba. Po obejrzeniu filmu dowiesz się, jak korzystać z kalkulatorów online.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności