Przedawnienie pożyczki

Treść artykułówPrzyczyną niespłaconej pożyczki jest często trudna sytuacja finansowa. Bank może zażądać zwrotu długu przez sąd. Jeśli udowodnisz, że wygasł termin przedawnienia pożyczki (SID), roszczenie pozostanie niezaspokojone. Ważne jest, aby wiedzieć, jak długi jest ten czas i jak jest obliczany.

Jaki jest termin przedawnienia

Określenie terminu przedawnienia

Termin ten w praktyce sądowej oznacza okres prawny na utrzymanie w pozwie interesów osób, których prawa zostały naruszone. Czas, w którym można odzyskać dług przez sąd, nazywa się ograniczeniem pożyczki. Po upływie tego okresu sąd odmówi obrony. Bank wysyła roszczenie o niespłacenie pożyczkobiorcy, cesjonariusza lub poręczyciela.

W przypadku rezydentów Rosji kwestie związane z zadłużeniem kredytowym są określone w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej (Kodeks cywilny).

Sekcja 196 określa okres przedawnienia roszczenia kredytowego. Sztuka. 200 wskazuje początek tego okresu. W sekcji 202 wyjaśniono, kiedy można go zawiesić..

Ile kosztuje i od którego momentu jest mierzony

Przedawnienie

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej stanowi, że całkowity okres na wniesienie roszczenia wynosi trzy lata. Zgodnie z prawem rachunek rozpoczyna się od momentu, gdy obywatel dowie się o naruszeniu prawa. Podczas sporządzania umowy pożyczki ustal harmonogram płatności, termin ich wykonania. Pierwszym opóźnieniem będzie data początkowa diody LED.

Jeśli harmonogram płatności nie zostanie sporządzony, a okres realizacji nie zostanie określony, odliczanie rozpoczyna się od dnia, w którym bank złożył wniosek o spłatę zadłużenia.

Pożyczkodawca może dać pozwanemu czas na zwrot pieniędzy. Obliczenia LED przejdą na koniec tego okresu. Od momentu powstania obowiązku nie może on trwać dłużej niż 10 lat.

Zawieszenie terminu

Zawieszenie

Bank czasami odkłada czas następnych płatności z następujących powodów:

 1. Siła wyższa wpłynęła na kombinezon. Może to być sytuacja wyjątkowa, której nie można zapobiec..
 2. Zawieszone ustawodawstwo.
 3. Oskarżony lub powód służą w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej, które są w stanie wojny.
 4. Rząd rosyjski ustanowił prawne moratorium na wypełnianie zobowiązań.

Aby zawiesić ten okres, okoliczności, o których mowa w ust. 1, muszą wystąpić w ciągu ostatnich sześciu miesięcy LED.

Jeśli okres przedawnienia roszczeń jest krótszy niż 6 miesięcy, to przez cały okres. Identyfikatory SID są zawieszane na cały czas trwania transakcji z pozasądowym rozstrzygnięciem sporu oraz na sześć miesięcy w przypadku braku terminów postępowania. Okres ten jest przywracany po ustaniu przyczyn.

Zakończenie

Złamać

Zgodnie z kodeksem cywilnym Federacji Rosyjskiej, jeśli pozwany podejmie działania wskazujące na zgodę na dług, przepływ diod LED zostanie przerwany, może to być na przykład:

 • Zawarcie umowy restrukturyzacji pożyczki.
 • Pisemne uznanie zobowiązania. Może to być odpowiedź na roszczenie, każde odwołanie.
 • Sporządzenie umowy w celu wydłużenia czasu trwania umowy.
 • Wniosek do instytucji kredytowej o ustanowienie dni odsetkowych.
 • Złożenie wniosku o niestosowanie (obniżenie) grzywien.

Nowy termin nie obejmuje czasu, który upłynął przed przerwą. Przedawnienie roszczeń zaczyna się od nowa. Nie wszystkie działania prowadzą do zerowania skoku diody LED.

Sytuacje, które nie przerywają przedawnienia, nie potwierdzają spotkania dłużnika z wierzycielem:

 • pisemna odpowiedź na roszczenie, która nie zawiera zgody na dług;
 • częściowa spłata długu;
 • brak odpowiedzi pozwanego na roszczenia powoda.

Zasady obliczania przedawnienia pożyczki

Rozpoczęcie obliczeń

Okres LED w niektórych przypadkach może być inny. Termin przedawnienia pożyczek bankowych oblicza się inaczej dla poręczycieli w przypadku śmierci pożyczkobiorcy na podstawie orzeczenia sądu. W przypadku właściwych działań w sporze finansowym z wierzycielem ważne jest, aby znać te niuanse.

Dla poręczycieli

Obowiązek kuponu jest ważny do daty określonej w umowie. Rozwiązanie gwarancji reguluje klauzula 6 art. 367 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej. Czasami data zakończenia umowy nie jest określona w umowie. Wówczas okres przedawnienia pożyczki bankowej dla poręczyciela będzie wynosił rok po wejściu w życie zobowiązania.

Jeżeli okres ważności gwarancji i spłaty kredytu nie jest udokumentowany, bank ma prawo wnieść roszczenie do poręczyciela w ciągu dwóch lat od zawarcia z nim umowy.

Ustalony okres nie zależy od spłaty zadłużenia przez podmiot niebędący płatnikiem.

W przypadku śmierci kredytobiorcy

Zgodnie z art. 1112 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej nie tylko własność jest przenoszona na spadkobierców, ale także dług pożyczkowy. Po śmierci pożyczkobiorcy okres spłaty nie ulega zmianie. Okres przedawnienia pożyczki jest zawieszony na sześć miesięcy do momentu prawnego przyjęcia spadku. Żadne grzywny nie są naliczane.

Od momentu posiadania dioda LED znów będzie płynąć. Jeśli nikt nie odziedziczył nieruchomości, okres będzie nadal się liczył..

Aby uniknąć sporów z bankiem, konieczne jest zrzeczenie się prawa do dziedziczenia.

Częściowa abdykacja nie jest zapewniona. Jeżeli obywatele korzystają z spadku, ale go nie zaakceptowali, sąd może przekazać nieruchomość bankowi w celu spłaty długu.

Kartą kredytową

Z terminem i bez

Dla tego rodzaju pożyczki nie ma harmonogramu spłat. Chociaż prawo działa w ten sam sposób przy spłacie pożyczki na podstawie umowy i wypłacie pieniędzy z karty kredytowej, termin jest ustalany inaczej. Liczenie LED rozpoczyna się od ostatniej raty. Jeśli nie dokonano żadnych płatności, od momentu otrzymania pieniędzy. Przedawnienie karty kredytowej – trzy lata.

Sąd może przesunąć datę odliczenia. Aby to zrobić, bank musi udowodnić, że były kontakty z klientem w celu omówienia długu.

Na podstawie orzeczenia sądu

W takim przypadku nie uwzględnia się przedawnienia pożyczki. Wchodzą w życie inne normy prawne związane z postępowaniem egzekucyjnym. Dług bankowy uznany przez sąd jest zwracany dobrowolnie lub przy pomocy komorników.

Czy bank odpisuje dług po przedawnieniu?

Nierealistyczna windykacja długów

Nawet jeśli upłynął okres roszczenia, wierzyciel może złożyć wniosek o zwrot długu i wygrać sprawę. Bank przenosi roszczenia do agencji windykacyjnych. Będą dochodzić spłaty zadłużenia bez uwzględnienia przedawnienia..

Jak zadeklarować anulowanie pożyczki

Na podstawie art. 199 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, po trzech latach zobowiązania zostaną umorzone po powiadomieniu sądu. Podczas spotkania w ramach protokołu można ustnie powiadomić sędziego o wygaśnięciu diody LED i poprosić o zastosowanie art. 199 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, ale pisemny wniosek jest bardziej wiarygodny. Po zaspokojeniu wierzycielowi zostanie odrzucone roszczenie..

Metody przekazania wniosku o umorzenie kredytu do sądu:

 • podczas rozprawy sądowej, podczas składania odwołania;
 • przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru;
 • przez rejestr.
Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności