Subwencja na pokrycie kosztów zakwaterowania i usług komunalnych w 2018 r .: formuła obliczeniowa i rejestracja

Treść artykułówDla wielu Rosjan płacenie za mieszkanie i usługi komunalne stało się poważnym problemem finansowym. Aby pomóc takim grupom ludności, istnieje oddzielna rekompensata od państwa – dotacja na opłacenie mieszkań i usług komunalnych – wypłata środków nieodwołalnie. Z zastrzeżeniem przejrzystej listy dokumentów, w 2018 r. Otrzymasz dotację na mieszkanie i usługi komunalne, a będziesz mógł opłacić rachunki za media za pół ceny.

Kto może otrzymać dotację na mieszkanie i usługi komunalne?

Aby otrzymać odszkodowanie, musisz być obywatelem przestrzegającym prawa i terminowo opłacać rachunki za media. Jeśli przyszedłeś ubiegać się o dotację i masz jakieś długi, nie czekaj na pomoc finansową, dopóki długi nie zostaną w pełni spłacone. Niestety nie wszyscy mogą otrzymać rekompensatę pieniężną. Kategorie obywateli, którzy mogą kwalifikować się do płatności, obejmują:

 • właściciele mieszkań, lokali mieszkalnych;
 • obywatele wynajmujący dom (wymagana jest umowa najmu);
 • obywatele mieszkający w lokalach będących własnością państwowego funduszu mieszkaniowego;
 • obywatele mieszkający w spółdzielniach mieszkaniowych.

Jakie wskaźniki są brane pod uwagę przy obliczaniu

Poniższe dane pomagają obliczyć dotację:

 • średni miesięczny dochód rodziny;
 • czy dom jest własnością, czy nie;
 • powierzchnia mieszkalna;
 • całkowite koszty mieszkania.

Standard przestrzeni życiowej, za którą w Moskwie pobierana jest rekompensata

Dotacja na mieszkania i usługi komunalne w 2018 r. Jest obliczana na podstawie regionalnych standardów powierzchni mieszkalnej. Oznacza to, że jeśli mieszkasz sam, a powierzchnia domu przekracza określone standardy (na przykład 53 m kw.), Wówczas dotacje są przyznawane tylko na wymagane 33 m kw. m na 1 osobę. W Moskwie i regionie moskiewskim ustanowiono następujące standardy powierzchni mieszkaniowej:

 • 1 osoba jest zarejestrowana i mieszka – 33 mkw. m;
 • 2 osoby mieszkają – 42 metry kwadratowe. m;
 • 3 lub więcej osób – 18 m2 m do każdego członka rodziny.

Kalkulator banknotów

Jaki dochód stanowi dopłata do czynszu w 2018 r

Płatność jest gwarantowana obywatelom Federacji Rosyjskiej, których koszty użytkowania przekraczają 22% całkowitego dochodu rodziny. Na przykład mieszkasz razem z mężem, a całkowity oficjalny miesięczny dochód wynosi 30 000 rubli, a za rachunki za media płacisz 7 000 rubli. W takim przypadku Twoja rodzina ma prawo do miesięcznej subwencji. We wszystkich regionach odsetek płatności jest ustalany indywidualnie, a limit procentowy jest obniżany (na przykład w Moskwie wynosi 10%).

Regulacje prawne

Płatności są dokonywane z budżetu państwa na określony krąg osób. Artykuł 159 Kodeksu mieszkaniowego Federacji Rosyjskiej opisuje warunki, na jakich naliczana jest dotacja, kiedy jest naliczana oraz kto i kiedy może otrzymać odszkodowanie od państwa. Oficjalnie zasady udzielania dotacji zostały ustalone 14 grudnia 2005 r. Dekretem rządu Federacji Rosyjskiej nr 761, który opisuje:

 • warunki naliczania rekompensaty mieszkaniowej;
 • skład rodziny;
 • warunki obliczania miesięcznego dochodu rodziny;
 • wielkość dotacji;
 • przepisy ogólne, na podstawie których obliczana jest kwota płatności.

Warunki odbioru w 2018 r

Tylko:

 • obywatele Rosji, Białorusi, Kirgistanu;
 • osoby posiadające wszystkie dokumenty uprawniające do korzystania z zajmowanej powierzchni mieszkalnej;
 • osoby, które na stałe zamieszkują w zadeklarowanym mieszkaniu;
 • jeśli nie ma długów na rachunkach za media przez ostatnie sześć miesięcy;
 • jeżeli kwota płatności za mieszkanie i usługi komunalne przekracza określony procent całkowitego dochodu rodziny.

Istnieje wiele niuansów, w których obywatelowi można odmówić dotacji. Wszystkie są zarejestrowane na LCD oraz w dekrecie rządu Federacji Rosyjskiej. Na przykład, mogą odmówić ci, jeśli nie dotrzymasz terminu przedłożenia dokumentów lub popełnisz błąd przy wypełnianiu dokumentów. Pracownicy organów ochrony socjalnej w Twojej okolicy pomogą ci wyjaśnić wszystkie zasady i procedurę przetwarzania dokumentów..

Jak uzyskać rekompensatę za rachunki za media

Aby ubiegać się o dotację na media, potrzebujesz:

 1. Skontaktuj się z odpowiednimi władzami, dowiedz się o zasadach składania wniosków;
 2. Wypełnij wniosek (otrzymasz formularz), podaj aktualne dane.
 3. Przygotuj serię dokumentów (lista poniżej).
 4. Złóż wniosek i dokumentację do rejestracji odszkodowania osobiście lub przez Internet.
 5. Po otrzymaniu wniosku władze rozpatrują go przez maksymalnie 10 dni.
 6. Jeśli nie ma wystarczającej liczby dokumentów, przegląd zostaje zawieszony na 30 dni. W tym czasie musisz dostarczyć brakujący papier, w przeciwnym razie kwestia odszkodowania zostanie odrzucona.
 7. Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, wypłata jest możliwa za pośrednictwem banku lub przelewem na konto osobiste.

Ludzie pracują z dokumentami

Dokumenty dotyczące dotacji mieszkaniowych i usług komunalnych w 2018 r

Obowiązkowa lista dokumentów niezbędnych do przetworzenia dotacji obejmuje:

 • Paszporty wszystkich dorosłych członków rodziny, akty urodzenia dzieci.
 • Dokumenty potwierdzające prawo do mieszkania;
 • Kopia zeszytu pracy wnioskodawcy lub oryginalnego zeszytu pracy, jeśli dana osoba jest bezrobotna.
 • Rachunki za media za ostatni miesiąc.
 • Świadectwo składu rodziny.
 • Rachunki zysków i strat dla wszystkich członków rodziny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Uwzględniane są wszystkie rodzaje dochodów: wynagrodzenie, emerytura, alimenty, stypendium, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki na dzieci. Jeśli nie ma wsparcia ani stypendium, należy przedstawić zaświadczenie o ich nieobecności.
 • Certyfikat ubezpieczenia (SNILS).
 • Konto wnioskodawcy. Dane bankowe, na które chcesz przelać środki.

Gdzie wystawić

Możesz skontaktować się z organizacją dogodną dla Ciebie:

 • Organy zabezpieczenia społecznego (zabezpieczenia społecznego).
 • MFC w Twojej okolicy.
 • Centrum dotacji mieszkaniowych.
 • Witryna usług rządowych.

Jak obliczyć dotację mieszkaniową

Rozmiar oblicza się za pomocą specjalnej formuły – kalkulatora dotacji. Ponieważ kwota do zapłaty za usługi mieszkaniowe różni się w zależności od pory roku, wysokość odszkodowania jest ustalana co miesiąc. Jeśli łączna kwota wypłaconej dotacji przekracza rzeczywiste koszty mieszkania i usług komunalnych, musisz zwrócić część pieniędzy. Przy obliczaniu subsydium uwzględniane są następujące dane:

 • całkowity dochód rodziny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy;
 • płaca zapewniająca utrzymanie rodziny (ustalona na podstawie danych o minimalnej pensji zapewniającej utrzymanie w danym regionie);
 • informacje o liczbie osób;
 • kwota płatności za usługi mieszkaniowe;
 • informacje na temat średniego kosztu mediów, ogólnych standardów zużycia;
 • parametry mieszkania, jego stan, koszty remontu itp..

Wzór obliczeniowy

Aby obliczyć dotację na pokrycie kosztów zakwaterowania i usług komunalnych w 2018 r., Można użyć wzoru: Subwencja = Ustaw minimum na pokrycie kosztów zakwaterowania i usług komunalnych – Całkowity dochód rodziny x 0,22. Liczba 0,22 tutaj nie jest przypadkowa – jest to maksymalny procent, jaki rodzina płaci miesięcznie za usługi mieszkaniowe. Aby obliczyć minimum, możesz użyć innej formuły: Ustaw minimum = Średnia ilość mediów na metr kwadratowy x Norma przestrzeni życiowej.

Okres ważności wypłat dotacji

Subwencja na mieszkanie i usługi komunalne w 2018 r. Jest wypłacana wnioskodawcy co miesiąc. Ponadto płatności są dokonywane tylko w ciągu sześciu miesięcy. Pod koniec sześciu miesięcy musisz złożyć nowy pakiet dokumentów, a dotacja będzie kontynuowana. Być może niektóre wskaźniki ulegną zmianie i potrzebne będą dodatkowe dokumenty. Wszystkie dokumenty należy złożyć w ciągu 10 dni od końca okresu subsydiowania..

Kalendarz

Funkcje memoriałowe dla niektórych kategorii obywateli

Niezależnie od sytuacji państwo zapewnia subwencje na osobną listę obywateli:

 • emeryci wojskowi, ich niepełnosprawni krewni;
 • osoby niepełnosprawne wszystkich grup;
 • duże rodziny;
 • sieroty;
 • weterani pracy;
 • mieszkańcy zamkniętych obiektów wojskowych;
 • represjonowani obywatele itp..

Każdy region ma prawo rozszerzyć listę o dodatkowe kategorie beneficjentów. Procedura otrzymywania rekompensaty pieniężnej za powyższe kategorie obywateli znacznie różni się od ogólnie przyjętej – mogą ubiegać się o uzyskanie maksymalnego udziału. Na przykład weterani wojenni otrzymują 50% zniżki na czynsze, a dla rodzin z 3 dziećmi lub więcej państwo płaci 30% rachunków. Wszystkie wydatki pokrywane są z budżetu państwa.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego obywatele mogą liczyć na pewne świadczenia. Subwencje na opłacanie rachunków za usługi komunalne na rzecz emerytów i rencistów w 2018 r. Wypłacane są, jeśli łączna kwota za media wynosi ponad 22% ich dochodów. Emeryci lub renciści muszą być właścicielem powierzchni mieszkalnej lub pełnić funkcję lokatora. Poważnie chorzy emeryci, osoby starsze, które potrzebują stałej opieki, otrzymują dotację z dostawą do domu.

Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności