Działaj świadomie

Jak zostać wpływową osobą

Wpływ nie jest osiągany poprzez zastraszanie. Rodzi się ze zdolności osoby do inspirowania i motywowania innych. Stać się wpływowym liderem nie oznacza stać się przedmiotem podziwu. Chodzi o to, jak wchodzisz w interakcje z innymi ludźmi, w jaki sposób twój widok rzeczy łączy ich.

Trudno jest ustalić, co dokładnie pozwala danej osobie zachować wpływ na innych, ale istnieją cechy, które są unikalne dla wszystkich autorytatywnych osób. Czy masz podobne cechy??

1. Działaj świadomie

stać się wpływowym

Władza sama w sobie nie pojawia się dzięki magii, lecz jest osiągana poprzez celowe działania i dostosowanie się do zachowania. Wpływowi ludzie poruszają się przez życie z celem, zdając sobie sprawę z tego, co robią i jak postrzegają to inni.

Skoncentruj się na osiąganiu rezultatów. Przekaż konstruktywną opinię i dziękuję za ciężką pracę. Prawdziwi liderzy nie są przebiegli ani nie spierają się, ale otwarcie mówią o swoich zamiarach, wskazując swoje cele.

2. Mów i słuchaj uważnie

stać się wpływowym

Wpływowa osoba wie, kiedy przerwać wewnętrzny dialog i skupić się na innych. Jest to sposób na zorientowanie się w sytuacji i informacje, które mogły zostać wcześniej pominięte. Autorytatywne osoby nie plotkują i nie zachęcają do nieuzasadnionych oskarżeń innych kolegów. Trzymają się ponad drobiazgi. Mów jasno i zwięźle o swoich pomysłach..

3. Ustawa

stać się wpływowym

Nie bój się podejmować ryzyka i podejmować decyzje. Nie pozwól sobie utknąć lub otępić w nieprzewidzianej sytuacji. Poszukaj sposobów na ominięcie przeszkód. Zastanów się, zanim zaczniesz mówić, ale nie wstydź się działań kardynalnych i odważnych.
Umiejętni przywódcy tworzą codzienne rytuały i nawyki, które pomagają skupić się na celach. Ale nawet działając spontanicznie, myślą strategicznie, mając plan awaryjny w obliczu problemów i zmieniających się warunków.

4. Zawsze się ucz

stać się wpływowym

Wpływowi ludzie nieustannie się uczą. Rozumieją znaczenie kultywowania umysłu otwartego na nowe perspektywy i pomysły. Są to studenci życia, którzy stale doskonalą swoje umiejętności i pokonują siebie, zdobywając wiedzę..

Nowe umiejętności zapewniają narzędzia niezbędne do dostosowania się do różnych okoliczności i zrozumienia, co się dzieje. Wiedza to potęga, a potęga to wpływ.

5. Zachowaj integralność

stać się wpływowym

Wpływowa osoba uznaje, że inni będą nią kierować, jako przykład do naśladowania. Zachowując przekonywujące i konsekwentne zachowanie, inspirujesz innych ludzi. Zaczną dzielić twoje cele i pomogą zrealizować twój plan. Autorytet powstaje, gdy ludzie widzą, że wszystko jest zgodne z obietnicami. Bądź wiarygodną i autentyczną osobą. Reputacja jest podstawą do przewodzenia.

6. Bądź w kontakcie

stać się wpływowym

Budowanie autentycznych relacji pomaga „zmiękczyć” ludzi i uczynić ich otwartymi na nowe rzeczy. Właśnie dlatego autorytatywne osoby pracują, by traktować innych z delikatną i uważną postawą. Działają jako przewodniki do jednoczenia ludzi w efektywnych zespołach..

Zaangażuj innych w projekty z dużymi zadaniami. Dobrzy liderzy znają sposoby na zwiększenie produktywności całego zespołu i każdego członka..

7. Skoncentruj się na tym, co ważne

stać się wpływowym

Lider nie bierze udziału w drobnych procesach lub bezsensownych konkursach. Nie stara się wygrać każdej dyskusji ani prowadzić w każdej rozmowie. Ważne jest, aby naprawdę rozumiał innych i pomagał członkowi zespołu brać udział w czymś więcej.

Zwróć uwagę na długoterminowe cele i osiągnięcia. Skoncentruj się na wyniku końcowym zgodnie z najwyższymi standardami. Aby to zrobić, musisz być zdecydowany i gotowy na wspaniałą pracę..

8. Wiele oczekuj od siebie i innych.

stać się wpływowym

Otocz się współpracownikami. Bądź pasjonatem pracy. Zdobędziesz więc zaufanie. Ale jednocześnie wielkie nadzieje należy pokładać nie tylko w sobie, ale także w zespole.

Lider ma entuzjazm, który zachęca go do opuszczenia strefy komfortu. Inspiruje bliskich do przyjmowania wyzwań i walki z przeszkodami ze zdwojoną gorliwością. Rozumie, że odrzucenie pomysłu lub strategii jest możliwe, ale nie zrobi tego, dopóki nie spróbuje rozwiązać problemu przynajmniej raz..

9. Zrozum siebie

stać się wpływowym

Aby stać się wpływowym, musisz zrozumieć siebie. Autorytatywny lider nie waha się zastanowić, kim jest i jakie są jego wartości. Zastanawia się nad swoimi myślami, uczuciami i tym, jak te emocje są przekazywane innym. Lider czuje się w harmonii ze sobą i wie, jak zareaguje na różne sytuacje..

10. Skoncentruj się na mocnych stronach, ale pamiętaj o słabościach

stać się wpływowym

Wykorzystaj najlepsze strony swojej osobowości, ale nie zapomnij o uczeniu się słabych. Świadomość podatności pomaga zapobiegać błędom.

Prawdziwa samoświadomość wynika z umiejętności uczciwego patrzenia na siebie. Mocne strony dążą do sukcesu i rozwijają wiarygodność, a słabości uniemożliwiają osiągnięcie celów i marzeń. Ucz się, aby jak najbardziej produktywnie wykorzystywać swoje zasoby zawodowe i moralno-wolicjonalne..

11. Bądź niezastąpiony

stać się wpływowym

Mieć wpływ, to mieć w postaci coś, co inni uważają za znaczący. W tym celu musisz stać się niezbędny.

Władze znajdują sposoby, aby uczynić siebie istotnymi i kluczowymi dla zespołu, aktualizując swoje umiejętności i rozwijając mocne strony. Są zwinne, wszechstronne, dostosowują się do okoliczności. Twórz synergie i zachęcaj osoby zainteresowane do nawiązania skutecznej współpracy.

12. Doceniaj innych

stać się wpływowym

Nie możesz wywierać wpływu, jeśli nie cenisz innych ludzi i nie podkreślasz ich znaczenia. Niech zrozumieją, że sukces zespołu nie był pozbawiony ich własnych osiągnięć..

Lider docenia tych, którzy byli częścią jego ścieżki. Słucha innych i utrzymuje z nimi komunikację. To jest klucz do znalezienia nowych możliwości. Wykorzystanie swoich mocnych stron jest ważne, ale równie ważne jest rozpoznanie korzyści swoich rówieśników..

13. Stale analizuj

stać się wpływowym

Aby zachować wpływ, musisz szybko przeanalizować i ocenić, co się dzieje. Umożliwia to liderowi szybkie rozwiązywanie problemów i utrzymanie popytu..

Okoliczności i warunki ciągle się zmieniają, ale autorytatywny lider wie, jak monitorować środowisko, aby mogło się dostosować. Zna trendy, pozostaje na bieżąco z konkurentami i z zadowoleniem przyjmuje krytyczne myślenie członków zespołu. Takie podejście pozwoli na zastosowanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań..

14. Daj innym możliwość mówienia.

stać się wpływowym

Empathize. Ludzie powinni czuć się słyszani i rozumiani. Każdy potrzebuje możliwości swobodnego wyrażania swoich osobistych opinii.

Zaufaj innym – jest to klucz do zapewnienia, że ​​ludzie poczują swoją wartość i pozostaną zaangażowani w proces. Spróbuj tymczasowo porzucić osobiste oświadczenia i udzielić głosu kolegom. Jest to krytyczny wymóg dla rozwoju otwartej komunikacji, zapewniający dokładne informacje zwrotne..

15. Inspirować

stać się wpływowym

Spróbuj wzbudzić optymizm. Musisz zmusić siebie i innych do robienia tego, co wydaje się niemożliwe. Podejmij trudne zadanie lub projekt, który wydaje się niemożliwy, ale będzie ważny i imponujący, jeśli wszystko się uda. Będzie to jeden z kroków do podpalenia i poprowadzenia innych..

Podobne artykuły
Oceń artykuł
Codzienne wskazówki i instrukcje

Klikając przycisk „Prześlij komentarz” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptuję politykę prywatności